Burun Bandı Kullanımının Erkeklerde Aerobik Kapasite Üzerine Olan Etkisi

BURUN BANDI KULLANIMININ ERKEKLERDE AEROBİK KAPASİTE

ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

Sedat SÖNMEZ,*  Gül TİRYAKİ SÖNMEZ,*  Bekir YÜKTAŞIR,*

Önder ŞEMŞEK,* Rıdvan ÇOLAK*

* Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve

Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, nazal genişletici olarak kullanılan burun bandının aerobik kapasiteye (O2tüketim kapasitesi) ve performans zamanına olan etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada 20 erkek (10 antrenmanlı ve antrenmansız) olmak üzere 20 kişi gönüllü denek olarak kullanıldı.

 Denekler burun bandı (sport strips, CORBETT LAIR IncPortland, USA) ve burun bandı olmadan 12 dakika Cooper koşu testinde rast gele seçim yöntemine göre bir haftaara ile test edildiler. Deneklerin max VO2’ leri elde ettikleri 12 dakika koşu performansından Balke

formülüne göre hesaplandı. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edildi. Burun bandı kullanılarak elde edilen 12 dakika koşu mesafesi ve max VO2 değeri hem antrenmanlı hem de antrenmansız erkek grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı çıkmıştır (p<0.01). Buruna takılan burun bandı antrenmanlı ve antrenmansız erkekler üzerinde koşu mesafesinde ve max VO2 değerlerinde olumlu bir gelişme sağlamıştır.

Ödevin tamamını buradan indirebilirsiniz.

Bir İyilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.