Coğrafyadan Önemli Bilgiler

Ege Bölgesi’nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla’dır.
Avrupa’nın en uzun Volga’dır.
Dünyamıza en yakın gezegen Mars’tır.(en yakın gök cismi ise aydır)
En büyük gezegen Jüpiter’dir.
Dünya’nın en az yağış alan kıtası Avusturalya’dır.
Dünya’nın en tuzlu denizi Lut Gölü’dür.
Dünya’nın en büyük göldenizi Hazar Gölü’dür.
Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkar Dağı’dır.
Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.
Dünya’nın en derin gölü Baykal Gölü’dür.
Deniz yüzeyinden derinliği en fazla olan göl ise Lut Gölü’dür.
Dünya’nın en yüksek gölü ise Titicaca Gölü’dür.
Yerleşik hayatın mümkün olmadığı tek kıta Antartika’dır.
Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.
Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.
Dünya’nın en küçük adası Antartika’dır.
Türkiye’de heyelan en çok kış mevsiminde görülür.
Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.
Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’de farklıdır.
Balkanların en büyük gölü İşkodra’dır.
Doğada en çok bulunan element silisyumdur.
Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.
Deniz seviyesinden en alçak akarsu Şeria Irmağı’dır.
Türk devletleri arasında altının en fazla çıkarıldığı yer Özbekiastan’tır.
Türkiye’nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.
Türkiye’de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu’dur.
Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.
Güneşe en uzak gezegen Pluton’tur.
Türkiye’de en fazla elma İç Anadolu’da üretilir.
Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi’dir.
İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Dağı’dır.
Dünya üzerinde çizgisel hızın en fazla oldupu yer Ekvator’dur.
Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.
Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazillli’de açılmıştır.
Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.
Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’de açılmıştır.
Dünyamıza en yakın gök cismi Ay’dır.
Dünya kalay üretiminde Malezya ilk sırada yer alır.
Kayısı,fındık,çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.
Dünya bor rezervlerin %70’i ülkemizde yer alır.
Ülkemizde ipek böcekciliği en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.
Türkiye’nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)
Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.
Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.
Ülkemizde 15 adet büyükşehir,38.000’de köy mevcuttur.
Dünya’nın en sıcak yeri deş-ti Lut Çöl’ünde ölçülmüştür.
Dünyanın en büyük adası Okyanusya Adası’dır.
Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazondur.
Dünyanın en uzun akarsuyu,Missisippi’dir.
Türkiye’nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak’tır.
Dünyanın en büyük karater gölü, Issık Gölü’dür.(Kırgızistan)
Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz’dir.
Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir.
Dünyanın yüzölçümü 510milyon kio metre karedir. 361milyon kilometre karesi,denizlerden 149milyon kio metre karesi karalarla kaplıdır.
Yerkabuğunun en yüksek noktası Himalaya Dağları’nın üstündeki Everest Tepesi’dir.
En derin okyanus çukuru Guam Çukuru’dur.
Karalar üzerindeki en derin yer,Filistin’deki Gor Çukuru’dur.
Yeryüzünün %71’i deniz,%29’u kara(K.Y.K.%39 kara,%61 deniz G.Y.K.%19 kara,%81 deniz)ile kaplıdır.
Kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı şöyledir: Asya,Afrika,K.Amerika,G.Amerika,Antartika Avrupa Avusturalya
Ortalama yükseltisi en fazla olan kıta Antartika’dır.
Okyanuslar büyükten küçüğe şöyle sıralanır: B.Okyanus(Pasifik),Atlas Okyanus’u,Hint Okyanusu…
İlkel yaşam palezoik zamanda başlamıştır.
Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştır.
İkinci zamanda kıtalar biribirilerinden ayrılmıştır.
Yüksek dağlar üçüncü zamanda oluşmuştur.
Alp Sıra Dağlar’ı,Ege Denizi üçüncü zamanda oluşmuştur.
Ç.kale ve istanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.
Dünya’da ilk baraj Sebe Devleti tarfından yaptırılmıştır.(Yemen)
Lüle taşının çıkarıldığı tek ilimiz Eskişehir’dir.
Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası’dır.
Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs’tür.
Dünyada rakımı en düşük yer Lud Gölü’dür.
Dürbünü ilk yapan Galile’dir.
Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi’dir.
İlk petrol üreten kuyu ABD’nin Pennsylyania eyaletinde 1859 yılkında Edwin Drake tarafından kurulmuştur.

wolverine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir