Omuz Eklemini Çalıştıran Kaslar

OMUZ EKLEMİ

    Omuz eklemine katılan kemikler iki adet olup, humerus baş; ve scapulanın glenoid kavitesidir. Scapula ile humerus arasında oluşan eklem yüzey alanındaki farklılık (1:4 oranında) ve eklem kapsülünün gevşekliği nedeniyle omuz, vücudun en serbest hareket edebilen eklemidir ve dislokasyona (çıkık) en meyilli olanıdır.

Omuz eklemini yapısından dolayı; yatay pozisyona geldiğinde, omuz seviyesine yaklaştığında ya do omuz hizasındayken, kolun anterior ve lateral hareketi engellenir. Hareketin bu kısıtlanışı, scapulanın rotasyonu ile telafi edilebilir. Scapulanın rotasyonu, omuz hizasının üstüne ve dikeye doğru kolun kalkmasına izin verir.

Klinik açıdan not: Kol gevşekçe sarktığında, eklem kapsülü büzülür (kıvrım yapar). Bu nedenle, uzun bir immobilizasyon gerekli olduğunda (örneğin kırıklardan sonra), kol abdüksiyon ve anterior pozisyonda atellenmelidir. Bu yapılmazsa, kapsülün kıvrımları birleşebilir yada kapsül büzülebilir. Her ikisinde de, hareketin belirgin şekilde kısıtlanması kaçınılmaz olacaktır.

Omuz Eklemine Etki Eden Kaslar

Latissimus dorsi kası (Şekil 3-48)

Yüzeysel bir kastır. Trapezius kası ile birlikte neredeyse sırtın tamamını örterler. Vücudun en geniş yassı kaslarından biridir. Teres majör kasıyla birlikte, arka oksitler kıvrımı oluşturur.

Başlangıç: Thoracolumbal fascia aracılığı ile tüm torakal ve lomber vertebraların spinöz çıkıntıları, sacrum ve crista iliaca

Sonlanış: Humerusun küçük tüberkülünün (tuberculum minör) kenarında

Şekil 3-48. Latissimus dorsi kasının a) dorsal, b) lalcıal görünüşü.

Siniri: Thoracolumbal sinir. 

    İşlevi: Bu kas k

Kaynağın tamamını buradan İndirebilirsiniz.

Bir İyilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.