Buz Tutmuş Göl Deniz ya da Nehre Düşmüş Kişinin Kurtarılması

BUZ TUTMUŞ GÖL, DENİZ YA DA NEHRE DÜŞMÜŞ KİŞİNİN KURTARILMASI

Buzun bir insanı taşıyabilmesi için en az 10 cm. kalınlığında olması gerekir.

İlk buz sığ sularda oluşur. Açıklara gidildiğinde zayıflar ve buz üzerinde kuyu deliği gibi geniş açıklar oluşabilir.

Göl, deniz ya da nehirde oluşmuş buz kalınlıkları ve dayanıklılıkları aşağıdaki durumlara göre değişir;

v Mevsimden mevsime, günden güne, saatten saate göre değişir. İlk oluşan sert ve şeffaf buz sağlamdır. Sonradan oluşan buz daha az dayanıklıdır. Grimsi beyaz renkte olup havanın ısınması ile yumuşar.

v İlkbaharda buz özeldir. Sıcaklıkla buz kristalleşir. Gecenin soğukluğu ile kristaller donarak birleşir ve tekrar sağlam bir buz oluşur. Fakat gündüzleri kristaller arası bağlantı çözüldüğünden ilkbahar buzu çok büyük tehlike yaratır. Sonbaharda buz kırılır.

v Buz sabah ve öğleden sonra aynı dayanıklılığı göstermez.

v Kar ya da herhangi bir örtü ile kaplı alanlarda izole olacağından buzun soğukla kalınlaşması olamaz. Bu nedenle örtülü yerlerde buz incedir.

v Suda akıntı varsa buz altındaki tabaka erir.

v Buzdaki çatlaklar buzu %40-75 oranında zayıflatır.

v Denizde oluşan buz, tatlı suda oluşandan daha zayıftır. Kıyı kenarlarında buz eriyebilir. Akıntı, rüzgar ve dalgalar kısa zamanda buzu eritir.

· Göl, nehir ve deniz kıyılarında,

· Nehirlerin göl ya da denize açıldığı yerlerde,

· Lağımın karıştığı yerlerde,

· Fabrika, liman, iskele ve köprülerin bulunduğu yerlerde,

· Gölün sığ olan yerlerinde,

· Su içindeki beton ya da odun kazıkların etrafında,

· Su içindeki otların, sazlıkların olduğu yerlerde,

· Su altında kayaların bulunduğu yerlerde,

· Gemilere yakın alanlarda

Buz tabakaları daha incedir ve daha tehlikelidir. Buzun kalınlığı ve dayanıklılığı önceden kontrol edilmelidir.

Bunun için ;

Limanda sivri uzun bir demir uç bulunan sopa buza saplanmalıdır. Bunun sonucunda buz renk değiştirip daha açık bir renk almışsa inceldiğini gösterir.

Ayrıca ayakla buza hızlıca vurulduğunda gelen ses tonu ne kadar ince ise buzun kalınlığı o kadar azdır.

Buz Tutmuş Suya Düşenlerin Kurtarılması:

v Buz üzerinde yürüyerek, kişinin düştüğü yerin yanına kadar yaklaşılmamalıdır.

v Karadan veya iskeleden yaklaşmak mümkün ise; kurtarıcı sopa uzatmalı ya da ipe bağlı can simidi atmalıdır. Mesafe uzaksa, sağlam buz üzerinde ipin yetişeceği uzaklığa kadar gitmeli, alta buzda kaymayacak türde tahta, kalas vs. koyup yatmalı, bu mesafeden ipe bağlı can simidini atmalı veya sopa uzatmalı ve kişiyi çekerek kurtarmalıdır.

v Düşen kişi kıyıdan kurtarılacak kadar yakında değilse; 2-3 kişi, varsa altlarına buzda kaymayacak türden tahta, kalas vs. koyarak yatmalı ve birbirinin ayağından tutarak kişiye yaklaşmalıdır. En uçta olan kişi, uzun bir sopa uzatmalı, kurtarılacak kişi bunu tutmalı ve kişi çekilerek kurtarılmalıdır.

v Ucunda ağır bir cisim (Örneğin: sağlam bir kum torbası) bulunan uzun bir çamaşır ipi kıyıdan kurtarılacak kişiye fırlatılmalıdır. “Hayat İpi”ni tutan kişi çekilerek kurtarılmalıdır.

v Ucunda kalın, eğilmeyen sivri çivi bulunan, sap kısmı tahta veya plastik olan ve birbirine sap kısmından iple bağlı olan “buz bizi” bulunan kişi, bunu kullanarak, sağlam buz üzerinde kurtarılacak kişiye yaklaşmalı, yanında getirdiği ipi atmalı, bunu tutan kişi çekilerek kurtarılmalıdır.

v Kurtaracak kimse yoksa; düşen kişi, buz üzerindeki deliğin kıyı tarafına iki kolu ile basarak kırmalı ve kıyıya doğru ilerlemeli ve buz üstüne çıkmaya çalışmalıdır.

v Tedbirli olup boynunun her iki yanında asılı olarak “buz bizi” bulunduran ve düşen kişi, birdenbire gittiği yönün gerisine dönmelidir. Kıyı yönüne doğru buz bizlerini her iki eli ile aynı anda buza saplayarak vücudunu öne, sağlam buz üzerine doğru çekmelidir. Sonra aynı yöntem ile yüzükoyun yatmış olduğu buz üzerinde kayarak daha sağlam buz kısmına gelmelidir.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir