KUYUDAN, OKSİJENİ AZALAN VE ZEHİRLİ, PARLAYICI-PATLAYICI

GAZ BULUNAN ORTAMLARDAN KURTARMA

ü        Kuyular,

ü        Kanalizasyon bacaları, kanalları, fosseptik çukurları,

ü        Gemi ambarları,

ü        Maden ocakları,

ü        Mağaralar,

ü        Tüneller,

ü        Binaların bodrum katları,

ü        Su sarnıçları ve bina içi su havuzları,

ü        Kimyasal maddeler üreten fabrikalar, atölyeler ve depolar,

ü        Harp gazları ile sabotaj yapılan kapalı alanlar,

               gibi  temiz  hava  hareketinin  serbestçe gerçekleşemeyeceği kapalı ortamlarda oksijen oranı düşük ve yetersiz  olduğu  için  boğulmalar  olabilir. Ayrıca bu gibi ortamlarda zehirli gaz birikmesi ya da metan (grizu)  gibi  hem zehirli hem de patlayıcı özelliği olan gazların birikmesi ihtimali vardır.

          İnsan yaşamı bakımından tehlikeli olduğu için bu gibi yerlerde kurtarma çalışmalarında   bulunanlar,   oksijen   yetersizliği   ve   birikmiş     zehirli   gaz ihtimaline karşı şu hususlara dikkat etmelidirler.

v     Kuyulardan   ve     mağaralardan     kurtarma     durumlarında;    gaz zehirlenmeleri olabileceğinden  çevrede  kişiyi  kurtaracak  başkaları yoksa bu gibi yerlere yalnız başına girilmemelidir.

v     Kurtarıcılar oksijen  yersizliği olan yerlere girerken mutlaka solunum cihazı,  zehirli  gaz bulunan  ortamlara  (harp  gazları  gibi)  girerken uygun filtreli gaz maskesi takmalıdırlar.

v     Solunum  cihazı  ve  uygun  filtreli  gaz  maskesi  yoksa,  yeterli  hava sağlanıncaya kadar o yere girilmemelidir. Zorunluluk  olması  halinde ağız ve buruna ıslak bez bağlanarak girilmelidir.

v     Başa bir şey düşmesi riski varsa; koruyucu başlık giyilmelidir.

v     Elin kesilmesi, yırtılması riski varsa; eldiven giyilmelidir.

v     Karanlık yerlere girilirken pilli el feneri bulundurulmalıdır.

v     Birikmiş zehirli, parlayıcı-patlayıcı gaz ihtimaline karşı;

·        Elektrik  ana  şalteri  indirilmelidir.  Sigorta  çıkarılmalıdır.  Elektrik akımı     bu     yollarla     engellenemiyorsa;      elektrik    düğmeleri çevrilmemelidir.   Düğmeyi     çevirmekle       çıkabilecek      kıvılcım patlamaya yol açabilir.

·        Bu ortamlara sigara, kibrit,  çakmak,  gaz  lambası  vb. gibi yanıcı maddelerle girilmemelidir.

v     Varsa,  fan  cihazı  ile  kapalı  ortama  temiz  hava   verilmeli   veya  o ortamdaki zehirli gaz temizlenmelidir.

v     Fan  cihazı   yoksa,  kişi  kurtarılmadan  önce  zehirli  ve   zararlı  gaz bulunan odanın kapısı ve pencereleri (gerekiyorsa kırılarak)  açılmalı o ortama temiz hava verilerek havalandırılması sağlanmalıdır.

v     Mahsur kalan kişiye ulaşıldığında öncelikle solunumu kontrol edilmeli, gerekiyorsa suni  solunum yapılmalıdır.

v     Patlama tehlikesi yoksa ve zehirli gazın  bulunduğu  ortam  garaj vb. gibi  küçük  bir  alanı  kapsıyorsa;  kurtarıcı  soluğunu  bir süre tutup, kişiyi çekerek dışarı çıkarmalıdır.

v     Kazazedenin  kaza  ortamından  çıkartılması  sırasında  en   kolay  ve zararsız yol öncelikle denenmelidir.

v     Teknoloji ve profesyonel  bilgi  gerektiren durumlarda itfaiye, askeri birlik,  emniyet,   sivil   savunma,   sağlık  kuruluşları  gibi  birimlerden yardım istenmelidir.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir