Hayat Kurtaran Böcekler: Oniscidae

Doğada yaşayan herbir canlının eko sistem içinde ayrı önemi ve görevi vardır mutlaka. Ancak bu böceklerin tüm doğayı korumak ve temizlemek bir görevleri var. Onları bir tuğlanın veya nemli bir nesnenin altında bulmuşsunuzdur. Tiksinti duymuş ve onların doğada neden var olduğunu merak etmiş olabilirsiniz.

Pekala, size söyleyelim, bu hayvanlar oniscidae, daha iyi kokineal olarak bilinirler, işlevleri cıva, kadmiyum ve kurşun gibi yeryüzüne zararlı ağır metalleri ortadan kaldırmada yararlı izopod kabukluların bir alt grubudur. toprağın ve yeraltı sularının temizlenmesine katkıda bulunur ve doğanın bilgeliğini bir kez daha teyit ederler.
Onlara zarar vermeyin veya böcek ilacı

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir