Ödev Kaynak Deposu

Meslekler

 • Bu konu 29 yanıt içerir, 1 izleyen vardır ve en son 2 yıl 2 ay önce Bir İyilik tarafından güncellenmiştir.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 30)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2013 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  Meslekler hakkında bilgileri buradan alabilirsiniz. Mesleklerde çalışanların neler yaptığı ve nasıl çalıştığı hakkında bilgiler…

  #2014 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  Zihinden Engelliler Öğretmeni

  Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel özürlü öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER

  Zihin engelliler sınıf öğretmeninin, zihin özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.Zihin engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
  Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.
  KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
  Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, bireyleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri,Okul araçgereçleri,Grup oyun araçları, bilişsel ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik araçgereçler.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Zihin engelliler sınıf öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,Sözel yeteneği gelişmiş,Sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili,Zihin özürlü insanlara yardım etmeyi seven,Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,Dikkatli, işine özen gösteren,İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Zihin engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni (zihin engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.Rehberlik araştırma merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakülteleri ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin “Zihin Engelliler Öğretmenliği”, “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim” bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ1)” puanı almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Eğitime Giriş, İnsan Biyolojisi, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Teknolojisi ve Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Zihin Engelliler, Eğitimde Yaratıcılık, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Zihin Engellilerde Dil Gelişimi ve İletişimi, OkumaYazma Öğretimi, Hayat BilgisiFen BilgisiSosyal Bilgiler Öğretimi, Matematik Öğretimi, Aile ve Çevre Eğitimi, Davranış ve Sınıf Kontrolü, Özel Öğretimde Yasa ve Yönetmelikler, Ders Planı Hazırlama Teknikleri, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

  BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
  Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir.Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.

  BENZER MESLEKLER:

  Görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2015 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  ZEYTİN ENDÜSTRİSİ TEKNİKERİ

  Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina ve zeytin yaprağı çayı) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır.

  GÖREVLER

  Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri bilir ve uygular. Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.Laboratuarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analiz yapar.Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.İstatistiksel bilgilerin elde edilmesi ve yorumlanmasında yardımcı olur.Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.Çalıştıkları işletmelerde üretimin hijyen şartlara uygun olmasını sağlar. Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlar ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimin sağlanmasında rol oynar.İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi,TSE vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuatları esas alır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,Laboratuar malzemeleri,Kimyasal maddeler,
  Bilgisayar,Zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullanılan alet ve makineler.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Zeytin endüstrisi teknikeri olmak isteyenlerin;Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,İlgili yönergeleri izleyebilen,Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Zeytin endüstrisi teknikeri; zeytin ve zeytin yağı üreten fabrika ve atölyeler, zeytin bahçeleri ile laboratuarlarda görev yapar. Laboratuar ortamı temiz olmakla birlikte, üretim yapılan yer sıcaksoğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat mühendisleri ile koordineli çalışırlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Zeytin endüstrisi teknikeri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır.Bunun yanı sıra, temel laboratuar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde tekniker veya mikrobiyoloji laboratuarlarında laborant olarak çalışabileceği gibi, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Kurumlarda da görev alabilirler.Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları, zeytin yetiştirilen bölgelerde çok yüksektir. Eğitimini aldıkları konularda kendi işyerini kurabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi;Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu “Zeytin Endüstrisi” programında verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek Liselerinin “Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), MakineTarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Ziraat” bölümünden mezun olanlar “Zeytin Endüstrisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık “ (EA1)” puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Zeytin endüstrisi programlarında önlisans düzeyinde 4 yarıyıllık dönemlerden oluşan 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.Birinci sınıf, 1. Yarıyılda; MatematikI, Analitik Kimya, Zeytin Tarımı, Mikrobiyoloji, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiI, Yabancı DilI (İngilizce), Bilgisayar (Donanım ve İşletim Sistemleri),2. Yarıyılda; MatematikII, Zeytin TarımıII, MikrobiyolojiII, Gıda Kimyası, Hijyen ve Sanitasyon, Türk DiliII, Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiII, Yabancı DilII (İngilizce),İkinci sınıf, 3. Yarıyılda; Kimya ve MikrobiyolojiII, Zeytinyağı Kimyası, Sofralık Zeytin Üretim Teknolojisi ve Zeytinyağı Üretim Teknolojisi derslerinin yanı sıra seçmeli ders olarak; Girişimcilik, Gıda Mevzuatı ile Kalite Güvence ve Standartlar,4. Yarıyılda; Kimya ve MikrobiyolojiIII, Zeytinyağı Üretim Makineleri, Sofralık Zeytin ve Yağ Analiz Yöntemleri, Zeytin Atıklarının Değerlendirilmesi, Organik Tarım ve Uygulamaları, Zeytin Besin Değeri ve Sağlık derslerinin yanı sıra seçmeli ders olarak; Ekonomi, Çevre ve Ekoloji dersleri okutulmaktadır.1. ve 2. sınıflarda toplam 60 işgünü işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.

  MESLEKTE İLERLEME

  “Zeytin Endüstrisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ da başarılı oldukları takdirde “Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ile Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  EĞİTİM SÜRESİNCE Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.EĞİTİM SONRASI Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.Zeytin ve yağ sanayi ile ilgili özel sektör kuruluşlarında ara teknik eleman olarak görev yapan meslek elamanları ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2016 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ

  Zeytin mahsulünün işlenmesini, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru karar verebilme becerilerine sahip olan ara meslek elemanıdır.

  GÖREVLER

  Sofralık zeytinin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde yararlanılan çeşitli teknikleri bilir ve uygular.Sofralık zeytinin sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.Laboratuarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analizler yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.İstatistik bilgileri elde eder ve yorumlar yapar.Zeytinyağı ile ilgili basit analizleri (asit tayini) yapar.Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçesi işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.Çalışılan işletmede üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar. Üretilen ürünlerin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.Amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında koordinasyonu sağlar.İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi,TSE vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuatı esas alır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Üretimde kullanılan alet ve ekipmanlar,Laboratuar malzemeleri,Kimyasal maddeler,Gerektiğinde bilgisayar, İlgili mevzuat.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Zeytin işleme teknisyeni olmak isteyenlerin;Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,İlgili yönergeleri izleyebilen,Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,
  Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Zeytin işleme teknisyeni; zeytin ve zeytin yağı üreten fabrika ve atölyeler, zeytin bahçeleri ile laboratuarlarda görev yapar. Laboratuar ortamı temizdir, ancak üretim yapılan yer sıcaksoğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları; zeytin endüstrisi teknikerleri, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, ziraat mühendisleri ve sorumlu müdürlerle iletişim içerisinde bulunur.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Zeytin işleme teknisyeni, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır.Bunun yanı sıra, temel laboratuar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde ve mikrobiyoloji laboratuarlarında görev alabilirler.Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Kurumlarda istihdam edilebilir. Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları zeytin yetiştirilen bölgelerde oldukça yüksektir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi; Meslek Liselerinin, Gıda Teknolojisi Alanı “Zeytin İşleme” dalında verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerine girebilmek için;İlköğretim mezunu olmak,Bünyesi ve sağlık durumunun mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.9. sınıfta ortak genel kültür dersleri olarak; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Coğrafya, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Sağlık Bilgisi, Tanıtım ve Yönlendirme,Alan ortak dersi olarak; Bilgi ve İletişim Teknolojisi,10. sınıfta; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, Milli Güvenlik bilgisi,AlanDal dersleri olarak; Matematik, Fizik, Analitik Kimya, Gıda Kimyası, Sınai Kimya, Teknik Resim, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi,
  Uygulamalı ders olarak; Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı,11. sınıfta; Dil ve Anlatım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Felsefe, Trafik ve İlk Yardım, Matematik,AlanDal dersleri olarak; Gıda Kimyası, Zeytinyağı Kimyası, Sofralık Zeytin Üretim Teknolojisi, Zeytinyağı Üretim Teknolojisi,Uygulamalı ders olarak; Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Analiz Laboratuarı, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Uygulamaları derslerini almaktadırlar. 11. sınıfta 160 saat işletmelerde yaz stajı yapma zorunluluğu bulunmaktadır.12. sınıfta haftanın 2 günü okulda teorik, 3 günü ise işletmelerde pratik eğitim almaktadırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslek Liselerinin “Zeytin İşleme” dalından mezun olanların, çalıştıkları işyerinde edindikleri bilgi, beceri ve gösterdikleri performansa bağlı olarak usta, ustabaşı, bölüm şefliği veya atölye şefliğine yükselme olanakları vardır.Meslek Liselerinin “Zeytin İşleme” dalından mezun olanlar “Zeytin Endüstrisi, Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi, Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve ve Sebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Yağ Endüstrisi” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  EĞİTİM SÜRESİNCE 3308 sayılı yasa gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrenciler yaşlarına uygun asgari ücretin %30’ ndan az olmamak üzere ücret alırlar.EĞİTİM SONRASI Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin bir veya iki katı oranında ücret alabilmektedirler.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2017 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  ZİRAAT MAKİNELERİ TAMİRCİSİ

  Ziraat makine ve aletleri olarak kullanılan ekme, biçme, sulama ve ilaçlama araçlarında ortaya çıkan bozuklukları belirleyip onaran kişidir.

  GÖREVLER

  Makinenin şemasını okur,Bozulan kısmı belirler,Parça değiştirmek gerekiyorsa yeni parçayı sağlar,
  Bozulan kısmı onarır,Yeni veya onarılmış makineyi ayarlar ve dener.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Sac işleme alet ve makineleri, Sıcak demircilik ocağı, alet ve takımları, Torna, freze, vargel ve planya tezgahı, punto kaynağı, Çeşitli ölçü aletleri (şerit metre, çelik cetvel, sürmeli kumpas, Markalama aletleri (pleyt, V yatağı, gönye, mihengi, çelik uçlu pergel, nokta, çekiç vb.), Kaynak makineleri, Çeşitli anahtarlar, Teknik resim araç ve gereçleri (resim masaları, T cetveli, pergel, iletki, resim kalemleri, silgi vb. araç ve gereçler).

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Ziraat makineleri tamircisi olmak isteyenlerin;Normal düzeyde genel yeteneğe,Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,Göz, ayak ve ellerini ustalıkla kullanabilme becerisine sahip,Bedence güçlü ve dayanıklıDikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Ziraat makineleri tamircileri fabrika ve atölye ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Kişi atölyede onarım işi yapıyorsa çalışmalarında oldukça bağımsız olup birinci derecede aletlerle ilgilidir. Fabrikada ise diğer çalışanlarla işbirliği halinde çalışmak durumundadır.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  İstihdam durumuna sektörel açıdan bakıldığında, yoğunluğun özel sektörde olduğu ve mesleğin kendi işini kurmaya elverişli olduğu görülür. Kamu sektöründe çalışma imkanı sınırlıdır ve erkeklerin bu alanda yoğunlukla çalıştığı belirlenmiştir.Tarım sektörünün ülkemizin mevcut potansiyeli içinde özel bir yeri bulunmaktadır. Üretim kalite ve verimliliğinin artması büyük ölçüde tarımda makine ağırlığına, bu makinelerin endüstriyel gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenip geliştirilmesine bağlıdır. Bu yüzden ziraat alet ve makineleri alanında alt yapı teşkil edecek eğitim ve öğretim görmüş insanlara ihtiyaç vardır ve olacaktır.Tarımın ağırlıklı olduğu yörelerde iş bulma imkanı daha fazladır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ziraat Makineleri Tamirciliğine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;En az ilköğretim okulu mezunu olmak,14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır.Eğitim sırasında öğrenciler;Teknik resim nedir, resim çiziminde kullanılan araç, gereçler ve bunların kullanılması ile teknik resim çizimi ve okunmasını,
  Atölye imalat tezgahlarının tanınması, çalışma prensipleri ve kullanımını,Ziraat makine ve aletlerinin çalışma prensiplerini, teknik hesaplar yapmayı, iş kazalarına karşı önlem almayı,Ziraat makine ve aletlerinin (gübre dağıtım makineleri, ekimdikim makineleri, bitki korumada kullanılan alet ve makineleri, hasat ve harman makineleri, toprak işleme aletleri) arızalarını tespit etmeyi ve arızanın giderilmesini,İşyerinin tertip ve düzeni, verimli çalışma şartlarını öğrenirler.

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Meslekte ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.Meslek lisesi mezunları da doğrudan ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar bağımsız işyeri açabilirler.

  BENZER MESLEKLER:

  Tornacı, kaynakçı,
  EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
  Mesleki eğitim merkezlerine devam eden meslek adaylarına, pratik eğitimleri süresince işverenlerce asgari ücretin brüt tutarının %30’undan az olmamak kaydı ile ücret ödenir. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.Eğitim sonrasında ustalık seviyesine ulaşmış kişiler genellikle asgari ücretin 23 katı üzerinde gelir elde ederler. Mesleki tecrübeleri, iş koşulları, mesleki başarı durumu kişilerin pazarlık gücünü artıracağından bu hususlar gelir düzeyini de yükseltir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2018 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  ZİRAAT MÜHENDİSİ

  Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir.

  GÖREVLER

  İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
  Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,Tohumların ekilmesi,fidelerin/fidanların dikilmesi,gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
  Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur,Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıylaTarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıylaÜrünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar, Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır,Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan “sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;
  Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir,Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,
  Aydınger kağıdı, rapido kalemleri, topoğrafik aletler,Dürbünler,Bilgisayar,Hesap makinesi vb. aletler.İlaçlar, hormonlar,Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi) Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Ziraat mühendisi olmak isteyenlerin;Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,Mekanik yeteneğe sahip,Açık havada çalışmaktan hoşlanan,İnsan ilişkileri gelişmiş,İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edicidir.Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracatithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı fakültelerde bu mesleğin eğitimi verilmektedir:Adnan Menderes Üniversitesi (AYDIN) Ziraat Fakültesi,Akdeniz Üniversitesi (ANTALYA) Ziraat Fakültesi,Ankara Üniversitesi (ANKARA) Ziraat FakültesiAtatürk Üniversitesi (ERZURUM) Ziraat Fakültesi Çukurova Üniversitesi (ADANA) Ziraat Fakültesi,Ege Üniversitesi (İZMİR ) Ziraat Fakültesi,Eskişehir Osmangazi Üni.Ziraat FakültesiGaziosmanpaşa Üniversitesi (TOKAT) Ziraat Fakültesi,Harran Üniversitesi (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi,Selçuk Üniversitesi (KONYA) Ziraat Fakültesi,Süleyman Demirel Üniversitesi (ISPARTA) Ziraat Fakültesi,Namık Kemal Üniversitesi (TEKİRDAĞ) Ziraat Fakültesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi (SAMSUN) Ziraat FakültesiOrdu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Trakya Üniversitesi (EDİRNE), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Uludağ Üniversitesi (BURSA), Ziraat Fakültesi

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Mesleğin eğitimine girebilmek için,Lise veya dengi okul mezunu olmak,Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Ziraat Mühendisliği “ lisans programı için yeterli “Sayısal 2 (SAY 2)” puan almak,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ziraat Mühendisliği “ lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, alanlarından mezun iseler , ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.Ancak kendi alan /kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıl olup öğrenciler ilk 3 yıl temel bilim dersleri (Fizik Kimya, Matematik, Botanik, Zooloji) , temel mühendislik dersleri (Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Ölçme Bilgisi, Teknik Resim), temel meslek dersleri (Genetik, İstatistik, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım tarihi ve deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı lisans programlarını karakterize eden birer ders ile bütün alt programları (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım makineleri, Tarımsal yapılar ve Sulama, Tarla bitkileri, Toprak, Zootekni) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri alt programlardan birine ayrılmakta ve bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  EĞİTİM SÜRESİNCE Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir. EĞİTİM SONRASI
  Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 23 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2019 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  ZOOLOG

  Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen, onları özelliklerine göre sınıflandıran ve çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkilerini araştıran kişidir.

  GÖREVLER

  Zoologlar araştırmacı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar.Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar. Araştırmacı olarak çalışan zoolog;Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda inceler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır.Uygulama alanında çalışan zoolog;Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir,Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Laboratuar araçgereçleri, mikroskop, ultrasyon santrifüj, kimyasal maddeler, elmas bıçak, pusula, bilgisayar, fotoğraf makinesi, ses alma cihazı, arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Zoolog olmak isteyenlerin;Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan,Meraklı ve iyi bir gözlemci,Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahip Estetik anlayışı yüksek kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Zoologlar laboratuar ve açık havada çalışmalarını yürütürler. Laboratuarlarda çalışma ortamı sıcak, hava çeşitli kimyasal maddelerin kokusuyla yüklüdür. Açık havada ise çalışma ortamı o anda bulunulan araziye göre değişmektedir. Zoologlar çalışırken biyologlarla, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerle, kimyagerlerle ve kimya mühendisleri ile iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar.Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Zooloji eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı fen ve fenedebiyat fakültelerinde bulunan biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra bu eğitim kurumlarının çoğunda bulunan yüksek lisans eğitim programı ile gerçekleşmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Lisans üstü eğitime başlayabilmek için ÖSYM tarafından yapılan “Lisans Üstü Eğitim Sınavı”nda başarılı olmak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Ülkemizde zooloji alanındaki eğitim; lise ve dengi okul mezunlarının girebildiği fen fakülteleri ve fenedebiyat fakültelerinin biyoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra zooloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak suretiyle verilmektedir.Biyoloji lisans eğitiminde Temel Kimya, Biyometri, Genel Jeoloji, Fizik gibi temel bilim konularının yanı sıra Genel Biyoloji ve Genel Biyoloji Laboratuarları, Sitoloji, Mikroteknik, Histoloji, Omurgasızlar, Hayvan Embriyolojisi, Biyokimya, Genetik, Hayvan Fizyolojisi, Omurgalılar, Tohumlu Bitkiler, Evolüsyon, Bitki Embriyolojisi, Çevre Biyolojisi ve bu derslerin laboratuar dersleri verilir. Teorik ve laboratuar çalışmalarının yanı sıra uygulama çalışmaları da yapılır. Uygulama çalışmaları arazi çalışmalarını da kapsar. İsteğe bağlı olarak staj vardır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Zooloji anabilim dalı içimdeki Anatomi, Sitoloji, Ekoloji, Embriyoloji, Genetik, Histoloji, Parazitoloji, Sistematik ve Evrim gibi uzmanlık alanlarından birine ait lisans üstü eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavını kazanmak zorundadırlar. Bu şekilde göreve başlayan bir kişi doktora yapmışsa asistan doktor olarak göreve başlar ve yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilir.

  BENZER MESLEKLER:

  Veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği (su ürünleri bölümü).

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eğitim süresince, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca sağlanan kredi ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burs olanaklarından yararlanılabilmektedir. Bunun dışında lisans eğitimi esnasında herhangi bir ücret alımı söz konusu değildir. Yüksek lisans ve doktora gibi lisans üstü eğitim sırasında çalıştıkları kurumun yapısına göre ücret alabilmektedirler.Üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Kanununa tabi olarak çalışmaları halinde unvan ve derecesine göre,Özel çiftliklerde görev yapıyorlarsa çalıştıkları yerin ücret politikasına göre değişen ücret alırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2020 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca dillerinden birinde eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER

  Yabancı dil ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Yabancı dil öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
  KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
  Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yabancı dil öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Sözel yeteneği gelişmiş, inceleme, araştırma merakı olan, Yabancı dile karşı ilgili ve bu alanda başarılı, belleği güçlü, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yabancı dil öğretmeni, sınıfta görev yapar ve görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca) öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda çalışabilirler. İngilizce öğretmenleri, İngilizce’nin çok yaygın olarak kullanılmasından ötürü , diğer yabancı dil öğretmenlerine göre daha geniş iş olanaklarına sahiptirler. Yabancı dil öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup ticaret ve turizm şirketlerinde tercüman, üniversitelerde okutman olarak çalışabilmektedirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleki eğitim üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “İngilizce Öğretmenliği”, “Almanca Öğretmenliği”, “Fransızca Öğretmenliği”, “Japonca Öğretmenliği,” bölümlerinde verilmektedir. Ayrıca;
  İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim Tercümanlık Bölümü, İngiliz Dil Bilimi Bölümü, Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü,
  Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü, talyan Dili ve Edebiyatı Bölümü, İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü, mezunlarında Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda “Yabancı Dil Öğretmeni” olabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı’na (YDS) girmek ve YDS’de yeterli puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi 4 yıldır.Eğitim süresince Sözlü Anlatım, Fonetik, Gramer, Yazılı Anlatım ve Metin Okuma, Yabancı Dil Grameri, Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe), Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil), Yabancı Dil Edebiyatı gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitimöğretim tazminatı alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
  4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler. MEB’ ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.

  BENZER MESLEKLER:

  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çevirmenlik, Yabancı Dil Okutmanlığı, Türkçe Öğretmeni.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2021 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YAĞ TEKNİKERİ

  Bitkilerden yağ üreten işletmelerde gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında görev kişidir.

  GÖREVLER

  Gıda mühendisinin hazırladığı plana göre; Yağı çıkarılacak meyve veya tohumların (zeytin, pamuk, ayçiçeği vb.) niteliklerini analiz eder, Yağın çıkarılması için planlanan işlemlerin yürütülmesini sağlar, Çıkan yağı laboratuarda inceler, Yağın istenilen nitelikleri kazanması için uygulanması planlanan işlemleri yürütür.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Çeşitli ölçüm aletleri, Bitki ve tohumlar, Laboratuar aletleri, Çeşitli yağ çıkarma ve işleme makine ve teçhizatları.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yağ teknikeri olmak isteyenlerin; Biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı, Kirli ve yağ kokulu ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan, Dikkatini belli bir noktada toplayıp değişimleri algılayabilen, Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yağ teknikeri hem üretimin yapıldığı mekanlarda hem de laboratuarda görev yapar. Üretim ortamı kirli ve yağ kokulu, laboratuar ortamı temizdir. Yüksek kapasitede çalışan işyerlerinde vardiya usulü görev yapmak ve nöbet tutmak gerekebilir. Yağ teknikeri, çalışırken daha çok malzeme ve makinelerle uğraşır. Zaman zaman gıda mühendisi, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Yağ teknikerleri genellikle özel sektöre ait, Yağ üretimi yapan, fabrika ve imalathanelerde çalışırlar.
  Bir kısmı da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına ve belediyelere bağlı kuruluşlarda görev almaktadırlar.
  Yağ endüstrisi eğitimi yeni olduğu için yağ teknikeri yağ üretimi yapan işletmelerde kolaylıkla iş bulabilir. İş olanağı zeytin ve ayçiçeği üretimi yapılan yerlerde daha fazladır. Mesleğin Geleceği
  Yağ, insanların vazgeçemeyeceği bir besin maddesi olduğu için bu alanda nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi, Gaziantep Üniversitesine bağlı Nizip Meslek Yüksekokulu “Yağ Endüstrisi” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek Liselerinin; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisiİşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri, Besin TeknolojisiGıda Kontrol ve Analizleri, Besin TeknolojisiKurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Yağ Endüstrisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim sırasında Türkçe, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri yanında, Yağ Kimyası, Yağ Teknolojisi, Yağ Kalite Kontrolü, Hijyen ve Sanitasyon, Gıda Mikrobiyolojisi, Zeytinyağı Endüstrisi, Gıda Mevzuatı ve Standartlar gibi meslek dersleri okutulur. Ayrıca bilgisayar uygulamaları yaptırılır ve öğrencilere bitirme projesi hazırlatılır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Yağ Endüstrisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; Beslenme ve Diyetik, Biyokimya, Gıda Mühendisliği, Kimya lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Yağ teknikerleri işyerlerinde gösterdikleri başarıya göre vardiya amiri, planlama sorumlusu, şef yardımcısı, şef gibi görevlere atanabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eğitim süresince öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı burs olanaklarından da faydalanabilirler. Yağ teknikerleri genellikle özel sektöre ait işyerlerinde çalışırlar ve ücretleri, çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne ve kişinin deneyimine ve işindeki başarısına göre değişiklik gösterir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2022 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENİ

  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, yapı ressamlığı meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER

  Yapı ressamlığı meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Yapı Ressamlığı öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.(Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
  KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
  Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, TV., video, video bantları, slayt, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb) Çizim aletleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yapı Ressamlığı öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Görme keskinliğine, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme, Zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yapı Ressamlığı öğretmeni, sınıfta, resim salonunda ve atölyede görev yapar, görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Zaman zaman gürültülüdür.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Yapı ressamlığı öğretmenleri , MEB ‘e bağlı okullarda, Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarında ve mesleğe yönelik eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Bunun yanı sıra, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır. Yapı ressamlığı öğretmeni çalıştıkları eğitim kurumlarına “Yapı/yapı ressamlığı/harita kadastro öğretmeni” olarak atanırlar.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, Fırat Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi teknik eğitim fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY1)” puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Genel Matematik,Teknik Bilimler ( Statik, Dinamik), Mukavemet ve Makine Elemanları, Malzeme Bilgisi, Üretim Teknolojisi ve Teknik Resim gibi temel derslerin yanı sıra Makine, Resim, Üretim Teknolojisi, Kalite Kontrol, Proje Tekniği, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
  BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
  Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.

  BENZER MESLEKLER:

  Yapı öğretmenliği, makine resmi ve konstrüksiyon öğretmenliği.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2023 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YAPI ÖĞRETMENİ

  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, yapı meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER

  Yapı meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı,MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Yapı öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
  KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
  Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, TV., video, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), Bilgisayar ve çizim yazılımları, çeşitli cetvel ve çizim takımları, çeşitli kalemler, çini ve rapido mürekkebi, raptiye ve bantlar vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yapı öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, görme keskinliğine, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme, Zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yapı öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı; genellikle gürültülü, tozlu, inşaat malzemeleri ve artıkları ile kirletilmiştir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yapı bölümü bulunan meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve mesleğe yönelik eğitim sunan özel eğitim kurumlarında İnşaat, Yapı Ressamlığı, Yapı, Altyapı, Üstyapı branşlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca Harita ve Kadastro, Restorasyon ve Konservasyon bölümlerinin derslerine de girebilirler. Bunun yanı sıra, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı teknik eğitim fakültelerinin ‘’Yapı Öğretmenliği’’ ve “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY1)” puan almak gerekmektedir. Yapı ressamlığı öğretmenliği bölümü mezunları da yapı öğretmeni olarak atanabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Yapı Malzemeleri, Meslek Resmi, Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (Kargir, Ahşap, Çelik), Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimari Tasarım, Sıhhi Tesisat Bilgisi, Statik, Beton Teknolojisi, Cisimlerin Dayanımı Hidrolik, Çelik Yapılar, Yapı İşletmesi ve Maliyet Hesapları, Elektrik Tesisat Bilgisi, Yapı Projelerinin Analizi, Betonarme, Sulama Drenaj Ulaştırma, İşletmelerde Denetim ve Güvenlik, Yapı Laboratuarı, Yapı Teknolojisi, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları,vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
  BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
  Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler. Ayrıca, teknik eğitim fakültesini bitirdikten sonra mühendislik fakültesine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanında mühendislik diploması da alabilirler.

  BENZER MESLEKLER:

  Yapı ressamlığı öğretmenliği.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2024 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YALITIM TEKNİKERİ

  Tüm alt ve üstyapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri ilgili mühendis (inşaat, kontrol, makine) veya mimar gözetiminde yapan ve bu alanda çalışan işçilere nezaret eden teknik elemandır.

  GÖREVLER

  Yalıtım yapılacak yerde ölçüm ve keşif işlerini yapar,Çalışılacak alanın temizliğini ve araç gereçleri kontrol eder,Yapılacak yalıtımın cinsine göre(ısı, ses, su ve yangın) gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlar veya hazırlattırır,Yapılacak işe göre yalıtım işinde çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlar,Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun malzemeleri yalıtım yapılacak yüzeye uygular veya uygulatır,İşçilerce yapılan işi kontrol eder, uygulamalardaki aksaklıkları çözmeye yönelik çalışmalar yapar günlük yapılan işleri rapor halinde sorumluluğunda çalıştığı kişilere mühendisine bildirir,Günlük yapılan işin raporunu tutar,İş güvenliği önlemlerini kontrol eder.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Ahşap testeresi, Asma iskele, Çekiç, Çivi çakma tabancası, El kaynak makinesi, Eritme kazanı, Kerpeten, Keski, Keser, Halat, Mala, Maket bıçağı, Matkap, Matkap uçları, Metal cetvel, Metal testeresi, Otomatik sıcak hava kaynak makinesi, Perçin aleti, Gönye, Pergel, Tornavida, Sac kesme makinesi, Sac kıvırma makinesi, Spatula, Su terazisi, Tekerlekli yüksek iskele, Teneke makası, Mikser, Fitil derz makinesi, mastar, lav püskürtme sistemiTest cihazları ( basınç, kıvılcım ve vakum test cihazı), Ahşap çıtalar, Alçı panel, Dübel (plastik), Komposit levhalar, Likit malzemeler, Mekanik tespit elemanları, Mineral yünler ( cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, koyun yünü), Plastik esaslı örtüler, Sıva harcı, Su, Süzgeç, Vidalar, Yapıştırma malzemeleri, Kesim Masası.Eldiven ,emniyet kemeri ve gözlüğü, gaz maskesi

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yalıtım teknikeri olmak isteyenlerin,Bedence sağlam, uzun süre ayakta çalışabilen,Göz, el ve parmakları sağlam ve bunları ustalıkla kullanabilen,Gözel eşgüdümü gelişmiş,Yönergeyi izleyebilen,
  Detaylara özen gösterebilen, Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli olan,Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen, kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yalıtım teknikerleri bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) su yalıtımıyla ilgili çalışabilecekleri gibi, mesken, işyeri, hizmet vb. amaçlı binalarda da çalışmaktadırlar. Kısacası her türlü yapıda su yalıtımında çalışabileceği gibi her türlü yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımını da yapmaktadır. Çalışma ortamı kapalı olabileceği gibi açık havada olabilmektedir. Zaman zaman toz ve koku yoğun olabilmektedir. Çalışırken mühendisler (inşaat, makine, kontrol) , mimarlar, meslektaşları ve çalışan diğer işçilerle iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Yalıtım teknikerleri bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) çalışabilecekleri gibi her türlü yapıda su, ısı, ses ve yangın yalıtımında da çalışabilirler.Özellikle son zamanlarda ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığı, tasarruf vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir. Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapı yalıtımcılığı mesleğinde ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş, nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulluların Yalıtım Teknolojisi bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerinin Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama, Tekniği, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Sınaî Boya bölümlerinden mezun olanlar “Yalıtım Teknikerliği ” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi iki yıldır. Eğitim süresince ;Boya teknolojisi, Yalıtım teknolojisi, Teknik resim, Yalıtım malzeme bilgisi, Temel yapı bilgisi, Türk dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap tarihi, Matematik, Fizik, Genel Kimya, Boya uygulama teknikleri, Yalıtım uygulama teknikleri, Renk Bilgisi, Yalıtım malzemeleri yöntemleri, İşletme, İş güvenliği, Standartlara göre kalite kontrol yöntemleri, Temel bilgisayar bilimleri, Çevre kirliliği ve insan sağlığı, Pazarlama derslerini alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  “Yalıtım Teknolojisi” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “ Kimya Mühendisliği ve Kimya lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk İşe girişte Asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise Asgari Ücretin 23 katı arasında değişmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

  #2025 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YAPI YALITIMCISI

  Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişidir.

  GÖREVLER

  Yapı yalıtımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlar,Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını belirler ve uygulama için gerekli araçgereç ve ekipmanın hazırlığını yapar,Araçgereç ve ekipmanın çalışma yerine ulaştırılmasını sağlar,Uygulama alanı ölçülerini kontrol eder,Çalışma yeri destek ekipmanlarının hazırlanmasını sağlar ve yalıtım malzemelerini uygulama alanı ölçülerine göre hazırlar,
  Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun (ısı yalıtımı, likit malzeme ile su yalıtımı, örtü malzemeler ile su yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı) yapıştırma harcını yada karışımı hazırlar, Yapıştırma harcını yada karışımı levha yüzeyine uygular,Aksesuarları (süzgeç, havalık, vb.) yerine monte eder,Çatıda yalıtım tabakası üzerine ayırıcı tabaka serer,Sürme katları arasına taşıyıcı malzeme serer,Yangın kapılarına ısıya dayanıklı fitil ve conta takar,Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alır,

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Ahşap testeresi, Asma iskele, Çekiç, Çivi çakma tabancası, El kaynak makinesi, Eritme kazanı, Kerpeten, Keski, Keser, Halat, Mala, Maket bıçağı, Matkap, Matkap uçları, Metal cetvel, Metal testeresi, Otomatik sıcak hava kaynak makinesi, Perçin aleti, Gönye, Pergel, Tornavida, Sac kesme makinesi, Sac kıvırma makinesi, Spatula, Su terazisi, Tekerlekli yüksek iskele, Teneke makası, Mikser, Fitil, Derz makinesi, Mastar, Lav püskürtme sistemiTest cihazları ( basınç, kıvılcım ve vakum test cihazı), Ahşap çıtalar, Alçı panel, Dübel (plastik), Komposit levhalar, Likit malzemeler, Mekanik tespit elemanları, Mineral yünler ( cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, koyun yünü), Plastik esaslı örtüler, Sıva harcı, Su, Süzgeç, Vidalar, Yapıştırma malzemeleri, Kesim Masası.Eldiven, emniyet kemeri ve gözlüğü, gaz maskesi

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yapı yalıtımcısı olmak isteyenlerin; Bedence sağlam, uzun süre ayakta çalışabilen,Göz, el ve parmakları sağlam ve bunları ustalıkla kullanabilen,Gözel eşgüdümü gelişmiş,Yönergeyi izleyebilen, Detaylara özen gösterebilen, Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli olan,Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen, kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yapı yalıtımcısı bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) su yalıtımıyla ilgili çalışabileceği gibi, mesken, işyeri, hizmet vb. amaçlı binalarda da çalışmaktadır. Kısacası her türlü yapıda su yalıtımında çalışabileceği gibi her türlü yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımını da yapmaktadır. Çalışma ortamı kapalı olabileceği gibi açık havada olabilmektedir. Zaman zaman toz ve koku yoğun olabilmektedir.
  Yapı yalıtımcıları, projeleri uygularken mimar, mühendis, yalıtım teknikeri ve meslektaşları ile birlikte çalışmaktadırlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Yapı yalıtımcısı bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) çalışabilecekleri gibi her türlü yapıda su, ısı, ses ve yangın yalıtımında da çalışabilirler.Özellikle son zamanlarda ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığı, tasarruf vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir. Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapı yalıtımcılığı mesleğinde ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş, nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerinin Altyapı, İnşaat (Üst Yapı) ve Yapı Ressamlığı bölümleri “Yapı Bilgisi” dersinde konu olarak verilmektedir. Bunun yanı sıra Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitimi verilen “İnşaat” alanı “Duvarcılık” meslek dalında da ders olarak verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Endüstri Meslek Liselerine girebilmek için; İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.Teknik Liselere girebilmek için; endüstri meslek liselerinin 1. sınıfını başarıyla bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan istekli öğrenciler, kontenjan varsa ikinci sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler. Anadolu Teknik Liselerine girebilmek için; İlköğretim mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak gerekmektedir.Mesleki Eğitim Merkezlerine girebilmek için;En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş olmak, Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi meslek liselerinde 4 yıldır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise mesleğin eğitim süresi ilköğretim okulu mezunları için 2 yıl, lise veya dengi okul mezunları için ise 1 yıldır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Yalıtım sektöründe çalışanlar, çalıştıkları firmaların özelliklerine göre tek bir yalıtım konusunda ya da birden fazla türde (ısı, su, ses, yangın gibi) uzmanlaşabilmektedirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Mesleki eğitim süresince işletmelerde mesleki eğitim gören çırak öğrencilere ve beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerine işverenlerce asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir. Yapı yalıtımcılarının kazançları, çalışılan işletmeye ve kişinin bigi, beceri ve deneyimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kazançlarının asgari ücret ila 3 katı arasında değişmekte olduğu söylenebilir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili eğitim KurumlarıTürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri.

  #2026 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YAPI RESSAMI

  Mühendisler tarafından tasarlanan inşaat ön projelerini ve detay resimlerini istenilen ölçülere ve standartlara uygun olarak çizen kişidir.

  GÖREVLER

  İnşaat yapılacak arazinin alanını ölçer, kurulacak yapının konumunu saptar,Çizimi yapılacak projenin statik hesap kağıtlarını, mimari projelerini alıp, bunlara göre çizgi kağıtlarını ve rapido uçlarını seçer ve masayı çizime hazırlar,Tasarımı yapılan yapı projelerini kuralına uygun olarak istenilen ölçekte çizer,Projelerin orjinallerinden ozalitlerde kopyalar çıkarır, gerekli düzeltmeleri yapar,Verilen statik hesaplarına göre ayrıntıları çizer, demir kullanım ölçeklerine göre çizim yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Resim masası,Bilgisayar ve çizim yazılımları,Çeşitli cetvel ve çizim takımları (pergel, yazı şablonu, sembol şablonu vb.),Çeşitli kalemler (kurşun resim kalemleri, grafor kalemi, rapido kalemleri vb.),
  Çini ve rapido mürekkebi,Çeşitli kağıtlar (resim kağıdı, aydınger kağıdı, ozalit kağıdı vb.),Raptiye ve bantlar.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yapı ressamı olmak isteyenlerin;Görme keskinliğine,Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,Zihinde canlandırma ve çizim yeteneklerine sahip,Dikkatli, titiz kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yapı ressamları, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik, mimarlık bürolarında görev yaparlar. Çalışma temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Yapı ressamı mühendis ve mimarların denetimi altında çalışır.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  İşletmelerin resim atölyelerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde ve kamu sektöründe geniş çalışma alanları vardır. Yoğun olarak çalıştıkları kurumlar belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’dır.Türkiye’deki bir çok meslekte olduğu gibi, bu meslekte de işgücü arzının yüksekliği yanında, mesleğe ihtiyacın üzerinde yeni katılımlar olmaktadır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin de istihdamı daraltıcı etkisi düşünülürse, yakın gelecekte iş bulma imkanları açısından zorluklar olacağı, ancak; iç ve dış mimarideki gelişmelerin bu daralmayı belirli ölçüde azaltacağı tahmin edilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi; Endüstri Meslek, Kız Meslek ve Çok Programlı Liseler Anadolu Teknik, Anadolu Meslek Liselerinde verilmektedir.
  MESLEK EĞİTİMNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Endüstri Meslek, Kız Meslek ve Çok Programlı Liselere girebilmek için en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.Anadolu Teknik, Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavını kazanmak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Meslek liselerinde, Anadolu Teknik Liselerinde ve Anadolu Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte alınmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Endüstri meslek, Teknik, Anadolu Teknik ve Çok Programlı Liselerinin Yapı Ressamlığı bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Harita kadastro, İnşaat, Jeoteknik teknikerliği, Karayolu ulaşımı ve trafik, Maden, Mermer teknolojisi, Mermercilik,Raylı sistemler teknolojisi, Restorasyon ve Konservasyon Sulama teknolojisi, Tarımsal sulama yönetimi ön lisans proğramlarına istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Yapı ressamlığı öğretmenliği lisans eğitimini tercih etmeleri durumunda ek puandan faydalanabilmektedirler. alabilmektedirler.Çalışılan işyerinde hizmet süresine bağlı olarak atölye şefi, resimhane şefi gibi unvanlarla yönetim kademelerinde yer almaktadır.

  BENZER MESLEKLER:

  Mimarlık, Makine Ressamlığı.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Meslek eğitiminde; 2 ve 3. sınıf öğrencileri işletme eğitimi süresince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Ayrıca işletmede işçilere sağlanan sosyal yardımlardan (yemek, servis vb.) faydalandırılabilirler.Mesleki eğitimini tamamlayan öğrenciler genellikle asgari ücret veya biraz üzerinde ücret alırlar. İş tecrübesi arttıkça ücret de artmaktadır.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ise teknik hizmet sınıfından ücret almaktadırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2027 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YAPI / YAPI RESSAMLIĞI / HARİTA KADASTRO ÖĞRETMENİ

  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER

  Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar. Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb) Çizim aletleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita ve Kadastro Öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita ve Kadastro Öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Görme keskinliğine, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, El ve gözü eşgüdümle kullanabilme, Zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
  Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
  İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita ve Kadastro Öğretmeni, sınıfta, resim salonunda ve atölyede görev yapar, görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Zaman zaman gürültülüdür.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Bu bölümü bitirenler MEB’na bağlı okullarda, Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarında ve mesleğe yönelik eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Bunun yanı sıra, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi; üniversitelerin “Yapı Öğretmenliği” ve “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Yapı Öğretmenliği” ve “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Yapı Öğretmenliği” ve “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde okutulan temel dersler şunlardır: Genel Kültür Dersleri:
  Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi. Mesleki ve Teknik Dersler: Genel Matematik,Teknik Bilimler ( Statik, Dinamik), Mukavemet ve Makine Elemanları, Malzeme Bilgisi, Üretim Teknolojisi ve Teknik Resim gibi temel derslerin yanı sıra Konstrüksiyon, Makine, Resim, Konstrüksiyon, Üretim Teknolojisi, Kalite Kontrol, Proje Tekniği vb. Mesleki Formasyon Dersleri: Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi. Bölüm öğrencileri, son sınıfta bir ay süreli olmak üzere meslek liselerinde staj yapmaktadırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, Devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayanlar, yasaların ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Buna göre, teknik eleman olmaları itibariyle diğer kültür dersleri öğretmenleri 9. dereceden göreve başlarken,yapı ressamlığı öğretmeni 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta ve kültür dersleri öğretmenlerinden belirgin ölçüde fazla ücret almaktadırlar. İlk göreve başlayan teknik öğretmenin aldığı ücret, asgari ücretin 2 katı civarındadır. Bu ücret ek ders ve meslek liselerindeki döner sermaye uygulamaları ile daha da artmaktadır.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 30)
Yanıtla: Meslekler
Bilgileriniz: