Babasız Büyüyen Çocuğa Ne Olur

Yapılan araştırmalara göre babasız olarak büyüyen çocukların anne ve babası ile beraber büyüyen çocuklardan bazı farklılıkları var.

 • 8 kat daha fazla suç işleme ihtimali
 • 5 kat daha fazla intihar etme ihtimali
 • 12 kat davranışsal bozukluk gösterme ihtimali
 • 12 kat daha fazla tecavüze meyilli
 • 32 kat daha fazla evden kaçma ihtimali
 • 10 kat daha fazla uyu?turucu kullanma ihtimali
 • 9 kat daha fazla liseden atılma ihtimali
 • 33 kat daha fazla ciddi suiistimallere maruz kalma ihtimali
 • 73 kat daha fazla öldürülme ihtimali
 • Okulda ‘A’ alma ihtimali 10 kat daha az
 • Ortalama % 44 ölüm oranı daha fazla
 • Ortalama % 72 hayat standardı daha düşük
 • Ö?rencilerden davranış bozuklukları gösterenlerden % 85’i babasız evden gelenler
 • Evsiz veya evden kaçanlar çocukların % 90 ? babasız evden
 • Okuldan atılanların % 71 i babasız evden
 • Gençlerden intihar edenlerin % 63 ü babasız evden
 • Tecavüzcülerin % 80 i babasız evden
 • Cezaevlerinde yatan gençlerin % 85 i babasız evden
 • Babasız kızların, aile ortamında yetişen kızlara oranla 13-19 yağ arası hamile kalma oranı 2,1 kat daha fazla
 • Babası yetişen kızların 13-19 arası evlenme oranı, aile ortamında yetişen kızlara göre % 53 daha fazla
 • Bu kızların prematüre bebek yapma oranı % 164 oranında daha fazla
 • 1983’te ABD’de yapılan ir araştırmada, ülke genelinde tüm suçlu çocukların % 60 ? anne vesayeti altında yani babasız
 • Şu anda ABD’de 18 milyon çocuk annesiz ya da babasız yaşamaktadır. Bu rakam tüm Amerikan çocuklarının % 75 ine tekabül ediyor.
 • Şu anda Türkiye’de sokak çocuklarının % 82 si parçalanmış aile çocuklarıdır.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir