Hun-Türk “KARATON” Atı

Çeşitli renkleri (kahve, kır, siyah) olan Arap atının deri rengi karadır. Bu at, Asya, Kafkasya, Anadolu, Ön Asya bölgelerindeki mağara resimlerinde yer alır ve MÖ 3000 yıllarına tarihlenir.

Atın omuz yüksekliği ile vücut boyu oranı eşit olup, yandan görünüm bir kareye benzer. Diğer ırklarda beden daha uzundur. Arap atı bu özelliği ile savaş atı özelliği taşır. Arapçada ‘at’ anlamında faraş ve husan sözleri kullanılır. Fakat arap atı için atik derler. Bu sözün bir ikileme olduğu kanısındayım.

Altay lehçesinde ak ‘at’tır. at + ak > atikSümerler ‘at’ anlamında sisi sözü vardı. Bu olasıdır ki bir çoğul sözdür. Yani, nasıl ki lu ‘adam’ lulu ‘halk’ ise, sisi de ‘atlar’ demek olmalı. Avar lehçesinde de ‘at’ için çi sözü kullanılır. Atın kökeni konusunda yol gösterici olduğunu düşünürüm.İngiliz atı, bir Hun kalıntısıdır. Batılı bu Arap at ifadesine balıklama atlamış, “black horse” demesi gerekirken, “Arabian horse” demiş. Türk’e mal olmasın da, ne olursa olsun.HUNLAR şimdiki arap atının atası olan savaş atlarına KARATON demekte idiler! (Harward Ukrainian Studies, “The Hunnic Language of Attila Clan” adlı makale).Adnan ATABEK05.04.2021

altay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir