E-Ekonomi Nedir?

dijital ekonomi

Bilişim Teknolojileri (BT) ve internet bütün dünyada ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü ortamı değiştirmiştir. İş ve işçi tanımları, işveren çalışan ilişkileri, üretim ve pazar ortamları bu yeni teknolojilerden derinden etkilenmekte ve değişmektedir.

Bilişim Teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak e-işletme’ye dönüşebilen ve e-Ekonominin isteklerine genellikle uyum sağlayabilen şirketler uluslar arası pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmışlardır. İşte bu nedenle günümüzde, bilişim sektörü toplumsal ve ekonomik gelişme açısından stratejik bir öneme sahiptir.

Bilişim sektörü bütün dünyada ekonominin genelinden daha hızlı büyümüştür. Türkiye’de de durum budur; ancak, sektör ürünlerinin üretim ve ihracatında dünya hızının çok altında kalınmıştır. Türkiye bu hızı artırmanın gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu konuda hem özel sektöre hem de kamuya düşen görevler vardır.

e-Ekonomi’nin temel aktörlerini; kamu, özel sektör, hizmet sağlayıcılar, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, yerel yönetimler ve elektronik iş koşullarını düzenlemekle yükümlü kurumlar oluşturmaktadır. Hepsinin de bu yeni ortamın gelişmesi ve etkin kılınması açısından ortak sorumlulukları ve görev/işlevleri bulunmaktadır.

e-Ekonominin yapılanmasında devletin “yeni” rolü özel bir önem taşımaktadır. Bu rolde bütün birey ve şirketlerin bilgiye “ödenebilir bir bedel” üzerinden erişebilirliğini sağlamak, gerekli yatırımların yapılması için uygun ortam ve iklimi yaratmak öne çıkmaktadır.

Bu bağlamda Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-Ekonominin yapılanması açısından stratejik öncelikler şöyle sıralanabilir:

* Yeniliğin, yaratıcılığın, tüketici seçiminin e-Ekonomide etkin olabilmesi için, tekno-park, tekno-kent modeli yapılanmalara Ar-Ge desteğini de sağlayarak hız vermek,
* KOBİ’lerin e-Ekonominin koşullarında gelişmelerini teşvik etmek ve giderek bütün işletmelerin e-işletme niteliğini kazanmalarını sağlamak,
* e-Ticaret yoluyla üreticilerle tüketicileri buluşturan yapıları etkinleştirici girişimleri sağlamak,
* Türkiye’de e-Ekonomi’nin güçlenebilmesi için nitelikli işgücünü yetiştiren ve yeniden ülke içine çekebilecek politikaları hayat geçirmek,
* e-Ekonomi’de kazanılan faydanın toplumun bütün katmanlarına dağılabilmesi için sayısal uçurumu azaltacak, geri kalmış bölgelere dönük altyapı ve eğitim politikalarını hayata geçirmek,
* e-Ekonominin işleyişine aykırı aşırı düzenlemelerden kaçınan, gerekli destekleri sağlayan, rekabetçi politikaları işler kılmak,
* Şirket ve kurumların önümüzdeki 10-20 yıllık dönemlerde e-Ekonomi çerçevesinde gelişme perspektiflerini ve stratejilerini şimdiden tasarlamak, bunun için gerekli araştırmaları sürekli kılmak,
* Elektronik ödeme ve kredi işleme yetkisini de kanunlar kapsamına almak.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir