Madenlerle Tedavi Nasıl Olur?

Madenlerin insan sağlığına olan yararları ve zararları tarihin en eski çağlarından beri bilinmektedir. Ancak alternatif tıbbın son yıllardaki gelişmesiyle yeniden yaygınlaşmıştır. Bitkiler, doğal taşlar gibi bazı madenlerin de insan sağlığına yararları vardır. İşte bu anlamda kullanılan madenler ve tedavi edici özellikleri :

Altın : Altına çok yoğun olarak yerin derinliklerinde de rastlanabilir. Özellikle silisyumlu kayaların içinde, yüzeye yakın olarak bulunur. Külçeler halinde keşfedildiği de görülmüştür. Özellikle organizma aşınmaları vakalarında, sıkıntılara, enfarktüse ve anjin dö puatrin’e karşı kullanılır.

Gümüş : Bu maden, kimyasal olarak elektronegatiflik ile nitelendirilmiş olup, bu nitelilik onu paslanmayı reddeden soylu bir maden yapmıştır. Doğal olarak ona özellikle Argyrose denilen sülfür şeklinde, Meksika, Bolivya ve Peru’da rastlanmaktadır. Gümüş daima akşamleyin ay hilal şeklinde olduğu zamanlarda kullanılır. Çünkü bu devre arasında çok etkilidir.Kas gücü olmayan süt çocuklarına, pek çok gümüş içeren deniz suyunun, deri altına enjeksiyonu suretiyle yardımcı besin olarak verilir. Abdestin çakıl taşı gibi sert olduğu kabızlık vakalarında da tavsiye edilir. Birçok kere hipnoza tabi tutulmuş süjede eterik bedenin ayrılması direnmeye neden olduğu gibi, bu kimsenin hipnotize edilmesi gitgide kolay olur. Bu durum süjeyi ağır karışıklıklara sürükleyebilir. O zaman gümüş tavsiye edilir. Çünkü o, eterik bedeni fizik bedene çok sıkı bir biçimde bağlamaktadır.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir