Knidos Datça Gezi Rehberi

Datça merkezine girmeden, tabelalar sizi Eski Knidos kazı alanına yönlendiriyor. Tabelaları takip ederek yazlık sitelerin yanından geçiyoruz. Büyük bir tabela Eski Knidos planını ve bilgilerini içeriyor. Arabadan burada ayrılıyoruz ve deniz kıyısına doğru 50 m. kadar yürüyoruz. Kazı alanı karşımıza çıkıyor. Bu alan yeni kazıların yapıldığı yer. Buranın 50 m. kadar doğusunda bir kısmı çatıyla korunmuş daha eski kazı alanı yer alıyor.Datça merkezden yürüyerek gitmek mümkün. 2 Km.

Konutlar, MÖ. VI.yy. da kullanılmaya başlanmış. MÖ. IV.yy ortalarında büyük oranda terk edilmiş. Knidos‘ta yaşamın başlangıcı da bu tarihlere denk geliyor. Eski Knidos sakinleri, Knidos‘a taşınmışlar.Knidos ilk olarak bu gün Eski Knidos/Burgaz diye anılan yerde yani Datça‘da, Peloponnessos’tan gelen Dorlar tarafından kuruldu. Herodotos, kolonicilerin Sparta’dan geldiğini yazar. Bazı antik kaynaklar ise kentin kuruluşunu Argoslu kahraman Triopas’a maleder .En eski Knidos izleri MÖ. VII. yy. a gidiyor.MÖ. 545 yıllarında, Pers komutanı Harpagos’a karşı, Datça yarımadasının doğu ucunda kanal açıp ülkelerini ada haline getirmek istedilerse de başarırlı olamadılar. Kentlerini direnmeden teslim ettiler.V. yy. da Delos Deniz Birliğine üyedir.MÖ.394 yılında, Atinalı amiral Konon, Spartalıları Knidos açıklarında yenilgiye uğratır.MÖ. 387 yılındaki Kral Barışı ile Pers egemenliğine girdi. MÖ.360 yıllarında Eski Knidos (Datça) kentinden, Bu gün Tekir Burnu denilen yere taşındılar. Yeni Knidos düzenli bir planlamayla inşa edildi. Hippodamos planlı.MÖ. 334 yılında B. İskender’e direnmeden teslim oldular.MÖ.129 yılında Roma Eyalet sınırlarına dahil oldu.İmparatorluk Döneminde, özgür kent durumundaydı.St. POUL, Knidos‘a gelmiştir.Hıristiyanlık Döneminde, küçük bir kasaba ve piskoposluk merkeziydi. Bu dönemde 5 kilise ve bir şapel yapıldı.6. ve 7. yüzyıllardaki arap akınları ve korsan saldırıları kentin sonunu hazırladı ve tamamıyla terk edildi. Kalanlar, 8. yy. da tekrar geldiklere yere Eski Knidos‘a göçtüler.

Geride kalanlar; keramik, şarap, zeytiyağı işliklerini işletmeğe, tarımsal faaliyetlerini yürütmeye, liman depolarını kullanmaya devam etmişler. Apollon Tapınağı, Datça – Marmaris yolu kenarında. Datça‘yı 5-6 Km. geride bırakınca, yolun soluna dikkat ederek yola devam edersek, büyük taş bloklarla yapılmış temonos duvarlarını görürüz. Arabanızı park edip 5-6 m. yürüyerek etrafı tel örğüyle çevrili tapınak alanına ulaşırsınız.

Hellenistik Ev ( Yamaç Evler) Orjinali iki katlıydı. Duvarları kerpiçtendir. Bu yüzden, hava şartlarından korunması için çatıyla koruma altına alındı. Üst kat duvarları, MÖ. II. yy. ait renkli fresk ve stuccolarla süslenmişti. Bu süslemeler restore edilmiş olup, Bodrum Müzesinde sergilenmektedir.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir