Özgüven Yıllara Göre Nasıl Değişir

Genç olduğumuzda, çoğunlukla kendimizi şuurlu hissederiz ve yapmak istediğimiz şeyleri yapmaktan korkarız, başkalarının bunun utanç verici olduğunu düşünmesinden korkarız. 20’li yaşlarda ise, nihayet kendimize çok güvendiğimizi hissederiz. Ancak 165 bin kişinin katılımıyla yapılan bir araştırma aslında, 20’li yaşlarda özgüvenimizin o kadar da yüksek olmadığını ortaya koydu. Ayrıntılara beraber bakalım.


4-11 yaş arası özgüven artar

Küçüklük yaşlarımızda öğrendiklerimizin ve etrafımızdaki davranışların karakter oluşumunu etkilediğini biliyoruz. Zira insanların karakteri çocuk yaşlarda oluşmaya başlıyor. Araştırmalar da 4 ila 11 yaş arasındaki dönemde benlik saygısının arttığını ortaya koydu. Bunun nedenlerinden biri, çocukların bu müddet zarfında gittikçe daha fazla bağımsız hissetmeye başlaması. Çocuklar kendi başlarına bir şeyler yapmayı öğrendikleri, oyun ürettikleri ve yeni hobiler edindikleri için bu yaşlarda özgüvenleri artıyor.

12-15 yaş arası özgüven aynı kalır

Bir takım daha önceki araştırmalar ergenlik döneminde benlik saygısının azaldığını gösteriyor. Bu dönem bir geçiş dönemi olduğu için fertler kendileri ve dış görünüşleri ile ilgili çok fazla şeye takılıyorlar. Bu dönemde gençler ortaokula gitmeye ve özgüvenlerini etkileyebilecek duygusal ve fiziksel farklıklar yaşamaya başlıyor. Kendilerini başkalarıyla daha sık karşılaştırıyorlar, bu da özgüvenlerini yaralayabiliyor. Ancak genel olarak mukayese ettikleri kişilere göre daha şuurlu olduklarını düşünüyorlar ve şayet ağır travmatik bir olay yaşamıyorlarsa özgüvenleri genellikle bir değişime uğramıyor.

Mevcut araştırmalar 11 ila 15 yaşlarında benlik saygısı düzeylerinin değişmediğini gösteriyor. Hem de, 15 yaşında benlik saygısı büyük ölçüde artmaya başlıyor.


20’li yaşlarda özgüven yine artmaya başlar

Benlik saygısı yetişkinlikte de artmaya devam ediyor. Bu dönemde, fertler, olgun kişilik özellikleri geliştiriyor. Bunun nedeni, daha mesul, yürekli ve duygusal olarak istikrarlı olmalarını gerektiren yeni sosyal roller üstlenmeleri. (İşe başlamaları, ilişki kurmaları, ebeveyn olmaları vb.) Bu vaziyet daha olgun kişilik özellikleri geliştirmelerini sağlıyor. Diğer taraftan kendi ayakları üzerinde durdukları ve yeni sosyal roller üstlendikleri için özgüvenleri artıyor.


60’lı yaşlarda ise özgüven doruk noktasına ulaşır

60 ila 70 yaşları arasında, insanlar en yüksek öz saygı düzeyine erişir. Ancak ondan sonra hafifçe azalmaya başlar ve 90 yaşından sonra kuvvetli bir şekilde azalır. Bunun, eşlerini veyahut sosyal rollerini kaybetmeleriyle bir alakası olabilir. Ne yazık ki bu, çöküntüye ve başka problemlere kapı aralayabilir bu da genel sıhhatlerine zarar verebilir.
Özgüven kişiden kişiye göre farklık gösterebilir

Cinsiyet, etnik orijin ve hem de nesiller arasında benlik saygısı modellerinde ehemmiyetli bir farklılık yoktu. Bununla birlikte, benlik saygısı, hayatımızda neler olup bittiğine bağlı olarak hem kısa hem de uzun vadede değişebiliyor. İşteki başarımız, şahsi hayatımız ve diğer stresli olaylar öz güvenimizi etkileyebiliyor.

Bir İyilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.