Engelli Koşularda Engel Geçme Tekniği

Engelli koşu yarışmacıları bazen engelin kaldırılmasıyla ileri atılan bacağın bükülmesi ve  yer ile temasın tekrar daha hızlı bir şekilde başlaması için bacağı aşağıya doğru büker. Aslında bu gövdeyi önceden kaldırma tepkisine bağlıdır. Çok net olmamasına rağmen ilerideki bacağın hareketi vücudun ağırlık merkezini geçen yatay bir aksis  hakkında bacağın atalet momentumu yüzünden aynı aksiste gövdenin atalet momentumundan daha azdır. Yinede, böyle vaktinden önce yükselmesi sürüklenen bacağın düşmesine sebep olabilir. Ve ilk kaçan adımın kurtularak ayağın engele çarpmasıyla sonuçlanır.

    Yetersiz vücut dalışı  ( engellerin kaldırılması esnasında) genellikle ayağın veya sürüklenen bacağın ayak bileğinin çarpmasına neden olur. İleri atılan bacağı aşağıya doğru bükme eğilimi yerine engelli koşucusu sürüklenen bacağı yüksekliğe doğru kaldırmalıdır. Yana doğru olan bacağı diz önde çenenin yanında olana kadar kurtararak sürüklenen bacağın yukarı ileri doğru kaldırma hareketine tepkiyle ileri atılan bacağı aşağıya doğru hareket ettirmeye sebep olur. Sürüklenen bacak ileri-yukarı ne kadar hızlı itilirse, ileri atılan bacak yere doğru o kadar  hızlı hareket edecektir. Bu sürüklenen bacağın ne acele ettirilmesi ne de geciktirilmemesi gerekmektedir. Aksine bacaklar hiçbir zaman sabit duruş pozisyonuyla engelleri kaldırırken sürekli bir şekilde hareket etmek zorundadır.

    Engeller arasındaki düzenli adım uzunluğunun sırrı çoğunlukla ilk adımın uzunluğunun, ileri atılan bacağın engelin ötesinde yere değmesinden sonra direk ilgilidir. Bu adım 150m.civarında sıkı bir hareket ettirme çabası gerektirmektedir.Bu kısa adım genellikle sürüklenen bacağın kaldırılmadan yosun olmasından kaynaklanır. 

    Engelleri kaldırmak sporcuya havada iken farklı düzlemlerde aynı anda hareket etme olanağı sağlar. İlerleme amacıyla, vücudun ağırlık merkezini etkisi altında bulunan 3 anatomik düzlem düşünün cephe ( vücudu ön ve arka yarılar olarak ikiye bölen düşey bir düzlem) sagital eğimli ( vücudu sağ ve sol yarılara bölen düşey bir düzlem) ve yatay ( vücudu bloklar arasında alt ve üst olarak bölen yere paralel bir düzlem) 

Ödevin tamamını buradan indirebilirsiniz.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir