Kaya Tırmanışında Çalışan Kas Grupları

KAYA TIRMANIŞINDA VÜCUDU YUKARIYA ÇEKME HAREKETİ ESNASINDA EKSTREMİTE VE EKSTREMİTEYE BAĞLI ÇALIŞAN KAS VE KAS GRUPLARI

Bir dağcı kaya tırmanışı esnasında pek çok ve kas ve kas grubunu kordineli bir şekilde çalıştırması gerekir, aynı zamanda kasların agoniist, antogonist ilişkisi ve kas grupları arasıdaki sinermizmin büyük önemi vardır.    Sinerzizm vücudu asılı durması esnasında extremite sinerjinmi eklemlerinde çekme hareketini gerçekleştiren kasların etkin bir şekilde kasılabilmesi ve güç sergilayabilmelarinde belirli eklemlerin stabilize edilmesinde önemlidir.    Dağcının kaya tırmanması esnasında gmvde kaslarından daha çok ekstremite ve ekstremiteye bağlı olan kas ve kas grupları etkin çalışırlar. Çekme hareketinin daha iyi anlaşılabilmesi ve ifade edilmesi için üst ve alt extremite kaslarını ayrı ayrı incelemek daha yararlıdır.ÇEKME HAREKETİNDE ÜST EXTREMİTE KASLARI    Vüvut asılma pozisyonunda iken kollar omzun horitontal düzlemine yaklaşık 60° lik açı yapar; sagital düzleme ise ortalama 30° lik açı yaparken dirsekler gergindir. Bu esnada dağcı aktif olarak herhangi bir kassal aktivitede bulunmaz.  Vücudun taşıma yükü eklem bağlarını zorlamaktadırlar. Bu pozisyondan sonra çekme hareketine başlanır.    Çekme hareketi esnasında çalışan kasları şyle sıralayabiliriz. Lakissimuz dorsi, teres major, teres minor, infraspinakis, supraspinakus, cocscobrachialis kaslarının başlangıç noktaları gövde yapısını oluştıran bazı kemiklerde olup sonlanış noktaları humerus kemiğidir.    Tiriseps, biartiküler kaslarda üst baş kısmı humerusun addiksiyon hareketini yapmasına yardımcı olur.    Bu kaslar humerusun skapula ile yaptığı eklem açısında daralmayı sağlarken vücudun yukarı çekilmesini sağlarlar. Bununla birlikte skapulada hareket esnasında aşağıya doğru bir hareket vardır. Bu hareket sereratcus anteryur kası tarafınfan gerçekleştirilir.    Biseps Biraki (Biartiküler kas olup processus corocu decustan ve tüberkülün, supraklenunidale, stcpuladan başlayıp tuberodika radii de sonlanır: lkem Humerusun addiksiyın yapmasını sağlarken, kolda filiksiyonuda sağlar).    Brakşyalis, birakio radialis kasları dirsek ekleminde fleksiyonu sağlayarak vücudun yukarı doğru olan çekme hareketini yaptırırlar.    Pektolaris major, doğru olan çekme hareketini yaptırırlar. Pektoralis major, flexer carpi ulnaris, flxor carpi radiyalis, extransör carpi ulnaris, extransör carpi radiyalis, extransör carpi birevis, exransör carpi longus, extransör kasları el bileğinin sabitlenmesini de sağlarlar. Flexor digitorum profundus, flexor digitorum, süper ficialis kasları daparmakların flexiyonda sabitlenmesini sağlarlar.ÇEKME HAREKETİNDE ALT EKSTREMİTE KASLARI    Femur ortalama 45° lik abdiksiyon pozisyonundadır. Tibiyayla femurun yaptığı eklme açısı yaklaşık 1010° dir. Sartoryus, griselis, adduktor longus, pectiniyeus kasları femura vücudun yukarıya yükselmesine yardımcı olmak için addiksiyon yaptırırlar. Guadriseps kası diz eklemine extansiyon yaptırarak vücudun yükselmesini sağlar. Adductor brevis, Aduuctor magnus kasları femurun addiksiyon hareketine  yardımcı olur.    Solyus, gatronemius, proneus longus, prenimus brevis kasları ayak bileğini sabitleyerek femur ve tibiyanın,  femur ve ilyanın yaptığı eklemlerin hareketini kolaylaştırmak için Dorsi fleziyonda stabilizasyonu sağlarlar.       Tüm bunların yanı sıra Eractor spina quadrakus lumborum, abdiminal kasları omurganın, sabitlenmesine yardımcı olarak gövdenin çekme hareketi esnasında düz tutulmasını sağlarlar.    Yukarı sayılan kaslar tek tek bir sıra dahilinde çalışmazlar. Aynı anda birbirlerinin kısmen şinerjisti olarak çalışırken aynı zamanda çok kısa bir süre için aktif olarak çalışan görevini de üstlenebilirler.

Kaynağı buradan indirebilirsiniz.

Farklı versiyonu.

Bir İyilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.