Denizli Gezi Rehberi

Denizli resimleri

Denizli, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nin güneybatısında bulunan, turizm, tekstil endüstrisi ve ulaşım açısından önemli bir ildir.

Anadolu Yarımadası’nın güneybatı, Ege Bölgesi’nin güneydoğusunda yer almaktadır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Denizli İli’nin her iki bölge üzerinde de toprakları vardır. Denizli ili 28o38′ – 30o05′ doğu meridyenleri (doğu uç noktası; Çivril ilçesi Gümüşsu – Gökgöl Koyu Dinar sınırında Efekli Tepe, batı uç Aydın, Manisa; güneyde Muğla; kuzeydoğuda Uşak illeri ile komşudur.) Yüzölçümü 11.868km², denizden yükseltisi ise 428m’dir.

Denizli İsmi Nerden Gelmektedir?

Denizli şehri ilk defa, bugün şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında, M.Ö. 261 – 245 yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiokhos tarafından kurulmuştur. II. Antiokhos kente karısı Laodike’nin adını vermiştir. Laodike’nin kenti anlamına gelen “Laodikeia” adını alan kent, M. S. 7. yüzyılda büyük bir depremle yıkılınca, kent bugünkü Kaleiçi mevkiine taşınmıştır. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, kenti “Ladik” adıyla anmışlardır. (Bkz: www.pamukkale.edu.tr/laodikeia Laodikeia Kazıları)

Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi seciye sicilleri Ladik ismini vermektedir. İbni Batuta’nın seyahatnamesinde Tunguzlu denilmektedir. Mesalikullebsar’da da Tunguzlu olarak kaydedilmiştir.

Timurlenk’in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi Tenguzlug ve Tonguzlug gibi iki isimden bahsetmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçe’de Deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adı, Tenguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağıza, Denizli kelimesi haline gelmesinden bugünkü şeklini almıştır.

Denizli’nin Ünlüleri

Özay Gönlüm – Türk Halk Müziği sanatçısı
İbrahim Çallı – ressam
Behçet Uz – İzmir’in belediye başkanı ve iki dönem sağlık bakanı
Selahattin Pınar – Türk Sanat Müziği bestekar ve sanatçısı
Merkez Efendi – Osmanlı dönemi mahalle mekteplerinde ilk karma eğitimi uygulayan
Ahmet Hulusi Efendi – Denizli müftüsü ve cephe komutanı kurtuluş savaşı meclisinde millet vekili
Necip Ali Küçüka – Milli Mücadelede Atatürk’ün yanında yer alanlardan
Sezen Aksu – Ünlü Sanatçı
Mehmet Ali Develi – Denizli’nin en ünlü sporcusu(taekwan-do cusu)
Osman Sınav – Ünlü Yönetmen-Yapımcı

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir