Yetişkin Eğitimi ve Toplam Kalite Yönetimi

Başlıktan da anlaşılabileceği gibi yazımın iki teması var: Yetişkin eğitimi ve toplam kalite yönetimi (TKY) eğitim programı.

İlköğretim, lise ve üniversite yıllarında kazandığımız bilgilerin geçerlilik süresi çok kısaldı. Bu bağlamda, sürekli eğitim ve ömür boyu öğrenme becerisinin kazanılması gerekmekte.

Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla eğitim merkezlerinin oluşturulabilmesi için AB programları yapılandırılmakta (Hibe programları ve Leonardo da Vinci Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı, vb.). Türkiye olarak bu programlardan yararlanabiliyoruz. Birçok kurum ve kuruluşun bu kapsamda çok sayıda proje başvuru çalışmaları var.
Bu arada, eğitimlerine katıldığımız, Elginkan Vakfı “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi” adıyla anılan Elginkan Vakfı eğitim merkezlerinin ne kadar sistematik yürütüldüğünü de gözlemleyen arkadaşlarımız bulunmakta.
Örnek bir eğitim merkezi var. Destek programlar var. Eğitim programlarının belirlenip, destek programlara başvurulması gerekmekte düşüncesi paylaşıldı. Öncelikle, eğitim programı arama çalışmaları yapıldı. Saptanan konulardan ikisi (1) Toplam Kalite Yönetimi ve (2) Bilgisayarlı İletişim’dir.

Bundan sonraki aşama ortakların belirlenmesiydi. Başlatılması yanında sürdürülebilir olması gerekliliği önemli bir unsurdur. Denizli’de Elginkan Vakfı gibi bir vakıf var mıdır veya oluşturabilir mi? sorularına yanıt bulunabilmesi için arama ziyaretleri yapıldı. Gelişmelere göre bu projenin daha katılımlı ortamda duyurulması, paylaşılması planlandı.
“Her ilde ortak bir eğitim merkezi” sloganıyla; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında, Denizli’de neler yapılabilir? sorusuna yanıt bulmak için bir sempozyum düzenlenmesi kararlaştırıldı.

“Yetişkin Eğitimi ve Toplam Kalite Yönetimi” başlıklı sempozyumu düzenleme komitesi oluşturuldu. Sempozyum için sponsorlar arandı. Her zamanki gibi çok rağbet gördü ve sponsorlar hızla artmakta.

Yetişkin Eğitim Merkezi örneği olarak Elginkan Vakfı Eğitim Merkezlerinin örnek alınabileceği düşüncesiyle, Sempozyuma Elginkan Vakfı davet edildi.

Eğitim Programları konularından TKY ile ilgili konular sempozyum kapsamına alındı. Ülkemizde, iyi uygulamalarıyla tanınmış kurum ve kuruluşlardan temsilciler davet edildi.

8 Ocak 2005’te EGS Kültür Merkezinde tüm bu konular, planların paylaşıma açılacağı sempozyum 2005’in ilk haftasında davetiyelerle duyurulacaktır. Tüm kamu, özel sektör ve STK’ların katkıları beklenmektedir. Duyuru broşürü için adresime başvurulabilir.

Önemle vurgulanması gereken nokta; bu sempozyum, katkıda bulunmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara açıktır. Sempozyum “Denizli’de ortak bir yetişkin eğitim merkezi” kurulabilmesi için ortaklıkların oluşturulması amacını taşımaktadır.

İlimizin eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek, bir yıllık programların oluşturulabileceği ve yürütülebileceği merkezi hedefleyen projede başarılı olabilmemiz bizlere bağlı; bizlerin takım ruhuna ve kalite bilincine bağlı…

Etik/ahlak ilkelerine bağlı, adil uygulamalara dayalı, hukuka saygılı iyi uygulamaların yaygınlaşması dileğiyle,

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir