Futbolda Durarak Kafa Vuruşu

FUTBOLDA DURARAK KAFA VURUŞU

    Futbol oyununda uygulanması gereken pek çok hareket çeşidi vardır. Bu esnada vücutta bir çok kez aktif ve pasif olarak görev yapar. Bunlardan biri  olan durarak kafa vuruşunda çalışan aktif ve pasif kaslar aşağıda belirtilmiştir. 

    Hareketin daha iyi anlaşılabilmesi için hareketin aşamalara bölmekte yarar vardır. 

    1.Aşama:

    Bu aşamada sporcu topun kendine doğru gelişimi gözler ve topa kafa vuruş esnasında topun istenilen hedefe gönderilebilmesi için vücudunu geriye doğru yay,  geriye hiperertansiyon yaptırır. Bu esnada gövdedeki geriye doğru yayın gerçekleştirilmesi  için aktif olarak çalışan kasları şu şekilde sıralayabiliriz.

    Erector Spinae: 

Erector Spinae

Bu kas tamamen columma vertebralisin üstümü kaplayıp sağlı sollu çift bir kastır. Kasıldığında columma vertebralise hiper extansiyon yaptırır. Bu da sporcunun gövdesinde meydana gelecek olan geriye yay hareketini yaptırmayı sağlamada çok önemlidir.

Qudratus Lumbarum:

Qudratus Lumbarum

Sırt kaslarından olan bu kas 12. Casta ile crista iliaca kemikleri arasında olup eractor spinae kasına yardımcı olur ve yine gövdenin hiper extansiyonuna yardımcı olur. 

Rectus Abdominis:

Rectus Abdominis

Karın kaslarında olan bu kas vücudun ön tarafında olup 5.-7. costalar ile pupis kemikleri arasında yer alır. Bu kas vücudun hiper eztansiyonunu sağlamaz. Tam tersine sporcunun topa vuruş anından önce geriye doğru vücudunu hız alabilmek için yay şeklinde tutmasını izometrik kasılarak sağlar. 

Sternocleidomostoidous:

Sternocleidomostoidous

Boyun kaslarından olan bu kas boynun ön tarafında yer alır ve yine yukarıdaki rectus abdominis kasın çalışmasına paralel olarak vücudun geriye yay hareketi anında topa kafa vuruşu öncesinde topa hızlı vuruş yapabilmesi için geride tutulmasını izometrik kasılarak sağlar. 

Splenius Corvitis, Splenius Capitis:

Splenius Corvitis, Splenius Capitis

Boyun kaslarından olan bu kaslar, boynun arkasındadır. Çift taraflı kasılarak topa vuruş anından önce boynun ve kafanın geriye doğru hareketini sağlar. 

Bu aşamada kollar yukarı kaldırılır. Bunun amacı vuruş esnasında vücudun dengeli bir şekilde vuruşun yapılmasını sağlamak. Deltoidin ön kısmı coroco birocialis, biceps broche’nin üst kısmı, izotonik kasılarak üst kolun eztansiyon yapmasını sağlarlar. Biceps brachenin alt kısmı, (bceps brache kası beartievlar kas olup alt ve üst kısımları farklı işlevde görürler.) brachialis, Brachioradialis kasları humerusla radius-vina’nın eklemde flexion yaptırarak alt kolun yukarı kalkmasını sağlarlar.

Hareketin yapılışı esnasında alt exremitede vücudun istenilen pozisyonda tutulabilmesi için quadriceps, tensor facia, late, solcüs kasları topa vuruş esnasından önce (yerde) sinerjist olarak işlev görür. 

2.Aşama:

Bu aşamada sporcu topa kafa vurur. Bu esnada yukarıda sayılan kasların bir kısmı çalışmazken bir kısmı da farklı türde kasılarak işlev görür. Bu kaslar aşağıda sıralanmıştır.

Rectus Abdominis:

Karın kaslarından olan Rectus Abdominis kası izotenik kasılarak gövdeye flexion yaptırarak vücudun öne doğru ani bir şeklide büker.

Sternecleidomostaidous:

Boyun kaslarından olan kas boynun ön bölgesinde yer alıp çift taraflı bir kastır. Tek taraflı kasıldığında kafa bölgesini ters çapraz yukarıya doğru hareket ettirir. Çift taraflı kasıldığında boyuna flexion yaptırır. Vuruş esnasında bu kas yine çift taraflı kasılarak, geriye yay halinde bulunan kafanın öne doğru hareket etmesini sağlar.

Quadriceps:

Bacakta bulunan bu kas topa vuruşun etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için bükülü pozisyonda bulunan bacağın gerilmesini sağlar ve vücudun öne ve yukarıya doğru eğimini arttırır. 

Tensor Facia Latea:

Bu kas yine üst bacakta bulunup vücudun yukarı yükselmesine yardımcı olur.

Soleus:

Soleus

Alt bacakta bulunan bu kas vücudun ayak bileğine planter flexion yaptırarak vücudun yükselmesini sağlar.

Gostrocnmius:

Gostrocnmius

Biartiküler kaslardan olan bu kaslar alt bacakta bulunup ayak bileğindeki planter flexionun 15° açısından sonra aktif olarak vücudun top yönünde yukarı doğru hız almasını sağlar. 

Trapezeus:

Trapezeus

Sırt kaslarından olan bu kas topa kafa vuruşu esnasında, vuruşun istenilen mesafe ve tekniksel düzeyde gerçekleştirilebilmesi için orta kısmının kasılarak omuzları geri çekmeyi sağlarlar.

Pasif Kaslar:

Topa kafa vurduktan sonra sırt bölgesindeki errector spina, quadratus lumbarum, trapezevs gibi kaslar statik kasılarak vücut pozisyonunu sabit bir şekilde korumayı ve dengenin korunmasını columna vertebralisi düz tutularak sağlarlar.  

Buradan indirebilirsiniz.

Bir İyilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.