Savaş Nedir Türleri Nelerdir?

1- Savaşın Tanımı

2- Savaşın Tarihçesi

3- Savaşların Gerçek ve Görünür Sebepleri

4- Savaşın Gelişimi

5- Savaşın Türleri

1. SAVAŞIN TANIMI:

Bugüne gelinceye kadar savaşın türlü görüşler nedeniyle de­ğişik tanımları yapılmıştır.

Biz savaşı bugünkü anlamda şöyle tanımlayacağız;

Savaş: Barış yolu ile halledilemeyen sorunların çözümü için bir devlet veya devletler grubunun, diğer bir devlet veya devletler grubuna karşı milli güçlerinin tamamını veya bir kısmını kullanarak yaptıkları mücadeledir.

2. SAVAŞIN TARİHÇESİ:

İnsanlar veya toplumlar arasındaki çatışmaların ilk insanların ortaya çıkışı ile birlikte başladığı ve en ilkel koşullardan gü­nümüzün en modern imkanlarına kadar her türlü vasıtayı kullanarak geliştiği şüphesizdir. Kullanan güçler (kuvvet), olayın başlangıç ve bitimi arasında geçen süre (zaman) ve meydana geldiği (mekan) çeşitli değişikliklere uğramış, ancak kişi ya da toplumlar arasındaki anlaş­mazlıklar asla son bulmamıştır. Toplumların bünyeleri değiştikçe ih­tiyaçlar ve istekler artmış, dolayısıyla kişi, toplum veya devletler arasında anlaşmazlıklar meydana gelmiş, bunların çözümü amacıyla savaşlara başvurulmuş ve her defasında da haklılığı kanıtlayabilmek için bir neden bulunmuştur.

Savaş, insanların kendi kendilerine yol açtıkları felaketlerdendir. Daima çok büyük acılara, sıkıntılara sebep olur. Öyleyken acaba niçin durmadan savaş çıkıyor? Bunun cevabını vermek için savaşların sebebi üzerinde duralım.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir