Timur ve Beyazıt’ın Karşılaşması

28 Temmuz 1402 ‘ de Ankara dışındaki bir düzlükte büyük bir savaş verildi. Bir tarafta Amir Timur ‘ un ordusu (Tamerlane, r. 1370-1405), iki on yıldan önce büyük bir imparatorluk kurarak geçirdiği ′′ büyük göçebe fatihlerinin sonuncusu ′′ idi.Osmanlı hükümdarı Bayezid ‘ in diğer tarafında Şimşek Şimşeği (Yıldırım, r. 1389-1402), Rom Selçuklularının mirasını iddia etmek için kendisine ′′ Rum Sultanı ′′ tarzını koyan. Timur gibi Bayezid de saltanatının çoğunu kampanyaya geçirmiş, Osmanlı ‘nın doğu ve batı yönündeki toprakları genişleterek, bir zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu’ na (Bizans) ait olan toprakların neredeyse tamamını da dahil etmek üzere.

Dikişsiz, merkezi bir devlet oluşturma çabasıyla Bayezid Balkan ‘ daki Hıristiyan vasallerini ortadan kaldırma ile tehdit etmiş, Nicopolis ‘ te Batı Hristiyan şövalyelerini (1396) ezmiş ve Konstantinopolis ‘ in Bizans başkentini sekiz yıl süren bir kuşatmaya tabi tutmuştu (1394-1402). Doğuda, Müslümanlık konularında çok popüler olmadığı ispatlanan Türk beyliklerine karşı bir dizi kampanya yürütmüş ve bu nedenle Sultan, kölelerini (kul) ve Hıristiyan vasallerini kullanması gerekmektedir. Türk kabileleri. Bayezid, bu kampanyalar sayesinde Osmanlı ‘ nın Avrupa ‘ daki genişlemesine uyması için Anadolu ‘ daki alanlarını genişletti. Fakat bu doğuya doğru genişleme ve boyun eğme, menfaatleri doğu Anadolu ‘ya uzanan Bayezid’ i Timur ile çatışmaya soktu.Her iki İmparator savaştan önce birbirleriyle kan basıncını değiştirdi, ancak değiş tokuşların dostça olmadığı zaman çok geçmedi, örnek aşağıda:′′ Askerlerimizi fars krallarının korkak askerleriyle karşılaştırmayın.”

– Sultan Bayzeid′′ Nicopolis ‘ te mağlup ettiğin Haçlı ordusu ile güçlerimi karıştırma.O leşçiler ve o sürü, yendigim birçok orduya karşı durabilecek tek bir bölünme yok içlerinde “.

– Doğu AmirAnkara savaşında Osmanlılar tamamen ezildi ve padişahları esir alındı. Emilen Anadolu beyliklerinden gelen eserler Timur ‘un tarafında olan eski efendilerine geçti ve Sultan Bayezid’ in yeniçerileri ve Sırp vasallarıyla terk edildi. Timur zaferinin ardından ordularıyla birlikte dokuz ay Anadolu ‘da geçirdi, kırsalları yağmaladı, Bursa ve diğer Osmanlı beldelerini yağmaladı ve Bayezid’ in imparatorluğunu kurmaktan vazgeçti. Bu dönemde Timur da 7 yıllık Osmanlı saldırısından kurtulan İzmir ‘ i 15 günde ele geçirdi.Timur, Osmanlı hanedanını sağlam ve esarette ölen Sultan Bayezid ve görünüşe göre Semerkand ‘a esir alınan oğlu Mustafa’ dan ayrı bıraktı. Amir Temur Osmanlı ‘ yı vasallarına indirmişti ve bu ilk Mehmed ‘ in altında ikincisi Murad ‘ ın altında devam etti. Türk tarihçi Halil Ianclik, Sultan Murad ‘ ın sadakatini test etmek için Şah Rukh Mirza ‘ nın 2 ‘ üncü şeref cübbesini Sultan Murad ‘ a gönderdiğini not ediyor. Sultan Murad, Timuridlerin tehdidinin 2 ‘üncü çeşitlidir ve Ankara savaşının tekrarından kaçınmak istemektedir, böylece Amir Timur’ un halefine olan sadakatini dile getirmiştir.Ancak Timur sık sık bu çatışmayı ateşlemek ve Bayezid ailesine kötü davranmakla suçlanıyor. Hiç şüphesiz Timur vahşi bir fatihti ama Ankara savaşına giden anları, günleri, ayları, yılları objektif olarak okumalı insan. Timur ‘ u sık sık çalışmadan suçlayanlar şu soruları cevaplamaya bakmalı:

1) Bayezid ‘ in Türkmen aşiretlerine karşı yaptığı kampanyalar neden popüler değildi?

2) Türkmen kabileleri kimden yardım istedi?

3) Timur, Bayezid ‘ e haçlılara karşı yardım teklif etmedi mi?

4) Bayezid ‘den Timur’ un talepleri nelerdi?

5) Timur ve Bayezid arasındaki yazışmaların çalışması

6) Bayezid ve ailesinin aslında Timur tarafından nasıl davranıldığını incelemek içinOsmanlı tarihçisi Halil İnalcık ‘ ın en başarılısının sözlerini sizlerle bırakıyoruz:′′

Yıldırım, Timur ‘ un huzuruna elleri bağlı olarak çıktığında Timur askerlerine öfkelenerek iplerin hemen çözülmesini emretti. Bayezid ‘i yanına oturttu ve ona dedi ki : ′′ Bu savaş Tanrı’ nın iradesiydi. Tanrı ‘ nın iradesini engellemek mümkün değildir,”.H.İnalcık, Devleti Aliyye, c.I, s.74

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir